Inloggen

Onderwerpen

O 454
Nieuw dorpshuis centrum Hoevelaken
Alert
O 501
Herontwikkeling centrum Paasbos
Alert
O 680
Herontwikkeling locatie St. Jozef, Nijkerk
O 964
Stand van zaken lopende woningbouwprojecten
Afgedaan
O 370
Ontwikkeling Middelaar Oost (Klaarwater)
O 665
Wijzigen beleidsnota Woningsplitsing en kamerbewoning
O 190
Actualisatie Integraal huisvestingsplan primair en voortgezet onderwijs (IHP)
O 787
Bestemmingsplan hoek Spoorstraat/Molenweg
O 810
Woonwagenstandplaatsenbeleid en toewijzingsbeleid
O 814
Beleidsregels Jeugdhulp Nijkerk
Alert

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2026

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2027

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2028

jan

feb

maa

B&W (= deadline aanleveren stukken bij griffie)

12-03-2024

Raadsvergadering

25-04-2024

Raadscommissie

11-04-2024

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

30-06-2024

B&W (= deadline aanleveren stukken bij griffie)

10-09-2024

Raadscommissie

10-10-2024

Raadsvergadering

24-10-2024

Beeldvorming

07-03-2024 (Afgedaan)

B&W (= deadline aanleveren stukken bij griffie)

14-05-2024

Raadscommissie

13-06-2024

Raadsvergadering

27-06-2024

Beeldvorming

07-03-2024 (Afgedaan)

B&W (= deadline aanleveren stukken bij griffie)

12-03-2024 (Afgedaan)

Raadscommissie

11-04-2024 (Afgedaan)

Raadsvergadering

25-04-2024

Beeldvorming

04-04-2024 (Afgedaan)

B&W (= deadline aanleveren stukken bij griffie)

12-03-2024 (Afgedaan)

Raadscommissie

23-05-2024

Raadsvergadering

30-05-2024

B&W (= deadline aanleveren stukken bij griffie)

12-03-2024 (Afgedaan)

Raadscommissie

11-04-2024 (Afgedaan)

Raadsvergadering

25-04-2024

B&W (= deadline aanleveren stukken bij griffie)

12-03-2024 (Afgedaan)

Raadsvergadering

25-04-2024

B&W (= deadline aanleveren stukken bij griffie)

12-03-2024 (Afgedaan)

Raadscommissie

23-05-2024

Raadsvergadering

30-05-2024

B&W (= deadline aanleveren stukken bij griffie)

12-03-2024 (Afgedaan)

Raadscommissie

18-04-2024

Export LTA naar Excel