Inloggen

Onderwerpen

O 397
Beleidsplan Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
Alert
O 416
Verordening Wmo
Alert
O 443
Ontwerpbestemmingsplan Slichtenhorsterweg 67 te Nijkerk
Alert
O 553
Inkoop in voorliggend veld
Afgedaan
O 592
Benoeming leden en plaatsvervangende leden Commissie Ruimtelijke Kwaliteit
Afgedaan
O 91
Havenkom, fase 1A
O 251
Verordening gemeentelijke begraafplaatsen Nijkerk 2021
Afgedaan
O 381
Verordening differentiatie woningbouw Nijkerk en Verordening doelgroepen woningbouw Nijkerk
Afgedaan
O 409
Beleidskader huisvesting arbeidsmigranten
Afgedaan
O 497
Verordening Bekostiging Leerlingenvervoer gemeente Nijkerk 2022
Afgedaan

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

B&W

05-10-2021 (Afgedaan)

Raadsvergadering

25-11-2021

Raadscommissie

11-11-2021 (Afgedaan)

B&W

05-10-2021 (Afgedaan)

Raadscommissie

11-11-2021 (Afgedaan)

Raadsvergadering

25-11-2021

B&W

05-10-2021 (Afgedaan)

Raadscommissie

11-11-2021 (Afgedaan)

Raadsvergadering

25-11-2021

B&W

05-10-2021 (Afgedaan)

Raadscommissie

11-11-2021 (Afgedaan)

B&W

05-10-2021 (Afgedaan)

Raadsvergadering

14-10-2021 (Afgedaan)

Raadscommissie

07-10-2021 (Afgedaan)

Raadsvergadering

14-10-2021 (Afgedaan)

Deadline aanleveren stukken bij griffie

18-01-2022

Raadscommissie

10-02-2022

Raadsvergadering

24-02-2022

Raadscommissie

07-10-2021 (Afgedaan)

Raadsvergadering

14-10-2021 (Afgedaan)

Raadscommissie

07-10-2021 (Afgedaan)

Raadsvergadering

14-10-2021 (Afgedaan)

Raadscommissie

07-10-2021 (Afgedaan)

Raadsvergadering

14-10-2021 (Afgedaan)

Raadscommissie

07-10-2021 (Afgedaan)

Raadsvergadering

14-10-2021 (Afgedaan)

Export LTA naar Excel