Inloggen
Vorige 1 3 4 5

Onderwerpen

O 133
Herijking parkeerbeleidsplan
Afgedaan
O 187
Detailhandelsstructuurvisie Nijkerk (actualisatie)
O 348
Bestemming opbrengst verkoop aandelen ARN
O 296
Regionale Energie Strategie (RES)
O 333
Vaststellen bestemmingsplan Buitengebied 2017, herziening Slichtenhorsterweg 65 Nijkerk
Afgedaan
O 344
Vaststellen bestemmingsplan Schoenlapperweg 13-13a, Nijkerkerveen
Afgedaan
O 91
Stedenbouwkundig plan (1e fase Havenkom - Vervolgproces Uitwerking Visie Aantrekkelijk Nijkerk, uitwerking Kerkplein/Havenkom)
Alert
O 182
Integrale beheervisie Openbare Ruimte
Alert
O 210
Strategische agenda Regio FoodValley
Alert
O 138
Tweede kaderstelling herontwikkeling Koninginneweg 1, Hoevelaken
Alert

okt

nov

dec

2020

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2021

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

Raadsvergadering

17-10-2019 (Afgedaan)

Raadscommissie

03-10-2019 (Afgedaan)

B&W

15-10-2019 (Afgedaan)

Raadscommissie

14-11-2019

Raadsvergadering

21-11-2019

Beeldvorming

07-11-2019 (Afgedaan)

B&W

15-10-2019 (Afgedaan)

Raadsvergadering

21-11-2019

Beeldvorming

17-10-2019 (Afgedaan)

Beeldvorming

12-12-2019

B&W

31-03-2020

Raadscommissie

14-05-2020

Raadsvergadering

28-05-2020

Raadsvergadering

17-10-2019 (Afgedaan)

Raadsvergadering

17-10-2019 (Afgedaan)

B&W

12-11-2019

Raadsvergadering

12-12-2019

Raadscommissie

02-12-2019

B&W

12-11-2019

Raadscommissie

02-12-2019

B&W

10-03-2020

Raadscommissie

09-04-2020

Raadsvergadering

16-04-2020

B&W

12-11-2019

Raadscommissie

02-12-2019

Raadsvergadering

12-12-2019

B&W

11-02-2020

Raadscommissie

12-03-2020

Raadsvergadering

26-03-2020

B&W

12-11-2019

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

12-12-2019

Vorige 1 3 4 5
Export LTA naar Excel