Inloggen
Vorige 1 3 4 5

Onderwerpen

O 292
Woonvisie 2019
O 133
Herijking parkeerbeleidsplan
O 333
Vaststellen bestemmingsplan Buitengebied 2017, herziening Slichtenhorsterweg 65 Nijkerk
O 212
Vaststellen Huisvestingsverordening
O 277
Kaders opheffen maaiveld parkeren
Afgedaan
O 296
Regionale Energie Strategie (RES)
O 334
Vergroten budget duurzaamheidslening
O 187
Detailhandelsstructuurvisie Nijkerk (actualisatie)
Alert
O 94
Monitor Sociaal Domein
Alert
O 313
Integratie statushouders
Alert

aug

sep

okt

nov

dec

2020

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2021

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

Raadscommissie

12-09-2019 (Afgedaan)

Beeldvorming

05-09-2019 (Afgedaan)

Beeldvorming

28-11-2019

Raadscommissie

02-12-2019

Raadsvergadering

12-12-2019

B&W

10-09-2019 (Afgedaan)

Raadsvergadering

17-10-2019

Raadscommissie

10-10-2019

B&W

10-09-2019 (Afgedaan)

Raadsvergadering

17-10-2019

Raadscommissie

12-09-2019 (Afgedaan)

Raadsvergadering

26-09-2019

Raadscommissie

12-09-2019 (Afgedaan)

Raadscommissie

12-09-2019 (Afgedaan)

Raadsvergadering

26-09-2019

B&W

10-03-2020

Raadscommissie

09-04-2020

Raadsvergadering

16-04-2020

Raadscommissie

12-09-2019 (Afgedaan)

Raadsvergadering

26-09-2019

B&W

17-09-2019

Raadscommissie

10-10-2019

Raadsvergadering

17-10-2019

Beeldvorming

19-09-2019

Beeldvorming

19-09-2019

Vorige 1 3 4 5
Export LTA naar Excel