Inloggen

Onderwerpen

O 181
Ons Hoevelakense Bos
Alert
O 94
Sociaal Domein
O 561
Bestemmingsplan Buitengebied Nijkerk 2017, veegplan 2
O 565
Visie werklocaties 2020-2030 en regionaal programma werklocaties 2021-2025 Foodvalley
O 609
Burgerinitiatief Urban Sports
O 631
Evaluatie 11 pilots
Afgedaan
O 659
Terugkoop perceel Spoorkamp 1 van MBO Amersfoort
Afgedaan
O 610
Herziening bestemmingsplan Van Dijkhuizenstraat 50
Afgedaan
O 614
Dekkingsvoorstel regeling Individuele Studietoeslag
Afgedaan
O 618
Bestemmingplan Nieuwe Kerkstraat 14
Afgedaan

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2026

jan

feb

maa

apr

Raadscommissie

09-06-2022

Beeldvorming

07-04-2022 (Afgedaan)

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

01-07-2022

Beeldvorming

29-09-2022

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

11-10-2022

B&W

12-04-2022 (Afgedaan)

Raadscommissie

19-05-2022

Raadsvergadering

30-05-2022

Raadscommissie

14-04-2022 (Afgedaan)

Raadsvergadering

21-04-2022 (Afgedaan)

B&W

11-10-2022

Deadline aanleveren stukken bij griffie

11-10-2022

Raadscommissie

17-11-2022

Raadsvergadering

24-11-2022

Raadscommissie

14-04-2022 (Afgedaan)

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

28-06-2022

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

31-10-2024

Raadscommissie

14-04-2022 (Afgedaan)

Raadsvergadering

21-04-2022 (Afgedaan)

Raadscommissie

14-04-2022 (Afgedaan)

Raadsvergadering

21-04-2022 (Afgedaan)

Raadsvergadering

21-04-2022 (Afgedaan)

Raadsvergadering

21-04-2022 (Afgedaan)

Raadsvergadering

21-04-2022 (Afgedaan)

Export LTA naar Excel