Inloggen

Onderwerpen

O 562
Herijking Minimabeleid gemeente Nijkerk
Alert
O 181
Ons Hoevelakense Bos
Alert
O 685
Visie wonen, welzijn en zorg
Alert
O 696
Aanpassing Gemeenschappelijke Regeling en Governance GBLT
Afgedaan
O 579
Jaarverantwoording Kinderopvang
Alert
O 498
Verordening Jeugd (actualisatie)
O 258
Beleidskader duurzame opwek wind
Alert
O 547
Evaluatie beleidskader duurzame opwek zon
Alert
O 539
Project Duurzame verbinding A28
Alert
O 684
Eindrapport landelijk onderzoek Wet openbaarheid van bestuur

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2026

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

Raadscommissie

08-09-2022

Raadsvergadering

22-09-2022

B&W

06-09-2022

Deadline aanleveren stukken bij griffie

13-09-2022

Raadscommissie

06-10-2022

B&W

08-11-2022

Deadline aanleveren stukken bij griffie

15-11-2022

Raadscommissie

08-12-2022

Raadsvergadering

15-12-2022

B&W

23-08-2022 (Afgedaan)

Raadscommissie

08-09-2022 (Afgedaan)

Raadsvergadering

22-09-2022 (Afgedaan)

Raadsinformatiebrief

31-08-2022

Beeldvorming

01-09-2022 (Afgedaan)

Raadscommissie

08-09-2022 (Afgedaan)

B&W

04-10-2022

Deadline aanleveren stukken bij griffie

11-10-2022

Raadscommissie

17-11-2022

Raadsvergadering

24-11-2022

B&W

06-09-2022

Deadline aanleveren stukken bij griffie

13-09-2022

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

06-09-2022

Raadscommissie

06-10-2022

Raadsvergadering

20-10-2022

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

06-09-2022

B&W

06-09-2022

Deadline aanleveren stukken bij griffie

13-09-2022

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

06-09-2022

Raadscommissie

06-10-2022

Raadsvergadering

20-10-2022

Raadscommissie

08-09-2022 (Afgedaan)

Raadsvergadering

20-10-2022

Export LTA naar Excel