Inloggen

Planning & Control

P 489
Programmabegroting 2022-2025
Afgedaan
P 563
Vaststellen normenkader rechtmatigheidscontrole
P 516
2e Bestuursrapportage 2021
P 355
Regio Foodvalley (planning & control cyclus)
Alert
P 356
Omgevingsdienst De Vallei (planning & control cyclus)
P 359
VGGM (planning & control cyclus)
P 486
Bedrijfsvoeringsorganisatie Valleihopper (P&C cyclus)
P 358
GBLT (planning & control cyclus)

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

Raadsvergadering

04-11-2021 (Afgedaan)

B&W

09-11-2021 (Afgedaan)

Raadsvergadering

16-12-2021

B&W

16-11-2021 (Afgedaan)

Raadscommissie

02-12-2021

Raadsvergadering

16-12-2021

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

25-11-2021

B&W

18-01-2022

Raadscommissie

10-02-2022

Raadsvergadering

24-02-2022

B&W

12-04-2022

Raadscommissie

19-05-2022

Raadsvergadering

30-05-2022

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

01-10-2022

B&W

18-01-2022

Raadscommissie

10-02-2022

Raadsvergadering

24-02-2022

B&W

12-04-2022

Raadscommissie

19-05-2022

Raadsvergadering

30-05-2022

B&W

18-01-2022

Raadscommissie

10-02-2022

Raadsvergadering

24-02-2022

B&W

12-04-2022

Raadscommissie

19-05-2022

Raadsvergadering

30-05-2022

Raadscommissie

10-02-2022

Raadsvergadering

24-02-2022

Raadscommissie

19-05-2022

Raadsvergadering

26-05-2022

B&W

12-04-2022

Raadscommissie

19-05-2022

Raadsvergadering

26-05-2022

Export LTA naar Excel