Inloggen

Planning & Control

P 219
GBLT (kaderbrief en begroting)
Alert
P 220
Regio FoodValley (kaderbrief, jaarstukken, begroting en voortgangsrapportage)
Alert
P 221
Regio De Vallei (kaderbrief, jaarstukken, begroting)
Alert
P 222
Omgevingsdienst De Vallei (kaderbrief, jaarstukken, begroting)
Alert
P 218
VGGM (kaderbrief, jaarstukken en begroting)
Alert
P 226
Jaarstukken 2018
P 225
Voorjaarsnota 2019
P 223
Programmabegroting 2020-2023
P 224
2e Bestuursrapportage 2019

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2020

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2021

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

B&W

02-04-2019 (Afgedaan)

Commissie

16-05-2019

Raadsvergadering

27-05-2019

B&W

09-04-2019 (Afgedaan)

Commissie

16-05-2019

Raadsvergadering

27-05-2019

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

01-10-2019

B&W

09-04-2019 (Afgedaan)

Commissie

16-05-2019

Raadsvergadering

27-05-2019

B&W

09-04-2019 (Afgedaan)

Commissie

16-05-2019

Raadsvergadering

27-05-2019

B&W

23-04-2019 (Afgedaan)

Commissie

16-05-2019

Raadsvergadering

27-05-2019

Raadsvergadering

27-06-2019

Raadsvergadering

04-07-2019

Raadsvergadering

31-10-2019

B&W

05-11-2019

Commissie

12-12-2019

Raadsvergadering

19-12-2019

Export LTA naar Excel