Inloggen

Planning & Control

P 355
Regio Foodvalley (planning & control cyclus)
P 356
Omgevingsdienst De Vallei (planning & control cyclus)
P 358
GBLT (planning & control cyclus)
P 486
Bedrijfsvoeringsorganisatie Valleihopper (P&C cyclus)
P 640
Jaarstukken 2021
P 359
VGGM (planning & control cyclus)
P 645
Visie, ambitie en kaderstelling Rechtmatigheidsverantwoording
P 641
Voorjaarsnota 2022
P 563
Beleidskader rechtmatigheid en accountantscontrole (controleprotocol)
P 643
Begroting 2023-2026

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2026

jan

feb

maa

apr

B&W

12-04-2022 (Afgedaan)

Raadscommissie

19-05-2022

Raadsvergadering

30-05-2022

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

01-10-2022

B&W

12-04-2022 (Afgedaan)

Raadscommissie

19-05-2022

Raadsvergadering

30-05-2022

B&W

12-04-2022 (Afgedaan)

Raadscommissie

19-05-2022

Raadsvergadering

30-05-2022

B&W

12-04-2022 (Afgedaan)

Raadscommissie

19-05-2022

Raadsvergadering

30-05-2022

B&W

12-04-2022 (Afgedaan)

Deadline aanleveren stukken bij griffie

12-04-2022 (Afgedaan)

Raadscommissie

19-05-2022

Raadsvergadering

23-06-2022

B&W

17-05-2022 (Afgedaan)

Raadscommissie

09-06-2022

Raadsvergadering

23-06-2022

Deadline aanleveren stukken bij griffie

28-06-2022

B&W

21-06-2022

Raadsvergadering

22-09-2022

Raadscommissie

08-09-2022

Raadsvergadering

30-06-2022

B&W

06-09-2022

Deadline aanleveren stukken bij griffie

13-09-2022

Raadsvergadering

20-10-2022

Raadsvergadering

03-11-2022

Export LTA naar Excel