Inloggen

Planning & Control

P 355
Regio Foodvalley (planning & control cyclus)
P 563
Beleidskader rechtmatigheid en accountantscontrole (controleprotocol)
P 645
Visie, ambitie en kaderstelling Rechtmatigheidsverantwoording
P 643
Begroting 2023-2026
P 642
2e Bestuuursrapportage
P 356
Omgevingsdienst De Vallei (planning & control cyclus)
P 359
VGGM (planning & control cyclus)
P 358
GBLT (planning & control cyclus)
P 486
Bedrijfsvoeringsorganisatie Valleihopper (P&C cyclus)

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2026

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

01-10-2022

B&W

04-10-2022

Deadline aanleveren stukken bij griffie

11-10-2022

Raadsvergadering

24-11-2022

Deadline aanleveren stukken bij griffie

11-10-2022

B&W

04-10-2022

Raadsvergadering

24-11-2022

Raadscommissie

17-11-2022

Raadsvergadering

03-11-2022

Raadsvergadering

24-11-2022

Raadscommissie

17-11-2022

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

31-12-2022

B&W

11-04-2023

Raadscommissie

11-05-2023

Raadsvergadering

25-05-2023

Raadscommissie

11-05-2023

Raadsvergadering

25-05-2023

Raadscommissie

11-05-2023

Raadsvergadering

25-05-2023

Export LTA naar Excel