Inloggen

Planning & Control

P 359
VGGM (planning & control cyclus)
P 355
Regio Foodvalley (planning & control cyclus)
P 356
Omgevingsdienst De Vallei (planning & control cyclus)
P 358
GBLT (planning & control cyclus)
P 486
Bedrijfsvoeringsorganisatie Valleihopper (P&C cyclus)
P 517
Jaarstukken 2020
P 546
Stichting Veilig Thuis Gelderland Midden (ontwerpbegroting 2022)
Nieuw
P 490
Voorjaarsnota 2021
P 489
Programmabegroting 2022-2025
P 516
2e Bestuursrapportage 2021

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

B&W

16-03-2021 (Afgedaan)

Raadscommissie

15-04-2021 (Afgedaan)

Raadsvergadering

22-04-2021

B&W

06-04-2021 (Afgedaan)

Raadscommissie

20-05-2021

Raadsvergadering

27-05-2021

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

01-10-2021

B&W

06-04-2021 (Afgedaan)

Raadscommissie

20-05-2021

Raadsvergadering

27-05-2021

B&W

06-04-2021 (Afgedaan)

Raadscommissie

20-05-2021

Raadsvergadering

27-05-2021

Raadscommissie

20-05-2021

Raadsvergadering

27-05-2021

Raadscommissie

10-02-2022

Raadsvergadering

24-02-2022

Raadscommissie

19-05-2022

Raadsvergadering

26-05-2022

Raadscommissie

20-05-2021

Raadsvergadering

24-06-2021

Raadsinformatiebrief

31-05-2021

Raadsvergadering

01-07-2021

Raadsvergadering

04-11-2021

Raadscommissie

11-11-2021

Raadsvergadering

25-11-2021

Export LTA naar Excel