Inloggen

Moties

M 1
Raadsvoorstellen vanuit Regio FoodValley
Alert
M 482
Bescherming Covid-19
Afgedaan
M 5
Bestemmingsplan Buitengebied, legalisering oude gevallen
Alert
M 389
Mantelzorgwoningen
M 445
Woonvisie gemeente Nijkerk 2020+ (niet-grondgebonden woningen)
M 491
Aanpak overlast Paasbos
M 432
Haalbaarheidsonderzoek zon op locatie voormalig zwembadterrein bij Luxool
M 255
Hondenbelasting
M 131
Regionale Visie Regio Amersfoort (RRV)

dec

2021

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

03-12-2020

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

14-01-2021

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

12-12-2019 t/m 31-01-2021

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

18-02-2021

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

18-02-2021

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

25-02-2021

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

25-03-2021

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

14-12-2017 t/m 24-06-2021

Export LTA naar Excel