Inloggen
Vorige 1

Moties

M 130
Onderdeel parkeren, van motie: Uitwerking motie 30 maart 2017 n.a.v. samenhangend plan Visie Aantrekkelijk Nijkerk
Attentie Afgedaan
M 335
Dweilen met de kraan dicht (Routekaart energieneutraal)
Attentie Alert
M 341
Eerste aanzet voor dekkingsmogelijkheden
Attentie Alert
M 1
Raadsvoorstellen vanuit Regio FoodValley
M 317
Kaderstelling Plan De Hofstee Doornsteeg
Attentie
M 369
Bladkorven
Attentie Nieuw
M 5
Bestemmingsplan Buitengebied, legalisering oude gevallen
M 131
Regionale Visie Regio Amersfoort (RRV)
M 255
Hondenbelasting
M 256
In elke wijk een AED
Attentie

okt

nov

dec

2020

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2021

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

17-10-2019 (Afgedaan)

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

31-10-2019

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

31-10-2019

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

30-05-2017 t/m 12-12-2019

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

19-12-2019

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

31-12-2019

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

30-01-2020

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

14-12-2017 t/m 30-01-2020

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

01-06-2019 t/m 19-11-2020

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

16-04-2020

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

28-05-2020

Vorige 1
Export LTA naar Excel