Inloggen

Moties

M 1
Raadsvoorstellen vanuit Regio FoodValley
Alert
M 5
Bestemmingsplan Buitengebied, legalisering oude gevallen
M 491
Aanpak overlast Paasbos
M 131
Regionale Visie Regio Amersfoort (RRV)
M 255
Hondenbelasting
M 432
Haalbaarheidsonderzoek zon op locatie voormalig zwembadterrein bij Luxool
M 545
Varianten gemeentehuis
Nieuw
M 445
Woonvisie gemeente Nijkerk 2020+ (niet-grondgebonden woningen)
Afgedaan

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

22-04-2021

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

29-04-2021

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

14-12-2017 t/m 24-06-2021

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

24-06-2021

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

24-06-2021

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

25-03-2021 t/m 24-06-2021

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

01-07-2021

Export LTA naar Excel