Inloggen

Toezeggingen

T 602
Aandacht in OOGO aan de transformatie leerlingenvervoer en rol samenwerkingsverbanden
Afgedaan
T 480
Sociale woningbouw in Het Spaanse Leger
Alert
T 599
Concreet maken informatie over overlast en de effecten van maatregelen Paasbos (leefbaarheidsonderzoek)
Alert
T 676
Voortzetting projecten Welzijn op Recept en WelKOM huis (definitieve besluitvorming en inkoopvoorstel)
Alert
T 189
Camerasysteem ten behoeve van verkeersregulering binnenstad
T 492
Aanpak overlastsituaties
T 151
Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (uitkomsten fundamentele gedachtenwisseling)
T 28
Bestemmingsplan Buitengebied (2017-026) - implementatie Plussenbeleid, Menukaart en Functieveranderingsbeleid RFV
T 287
N301
T 431
Opwek duurzame energie (40 hectare zonneveld langs A28)

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2026

jan

feb

maa

apr

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

07-04-2022

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

21-04-2022

Raadsinformatiebrief

11-05-2022

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

21-04-2022 t/m 17-05-2022

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

21-04-2022 t/m 01-10-2022

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

19-05-2022

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

12-11-2020 t/m 19-05-2022

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

25-07-2019 t/m 26-05-2022

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

30-05-2017 t/m 23-06-2022

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

23-06-2022

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

23-06-2022

Export LTA naar Excel