Inloggen

Toezeggingen

T 414
Kaderstelling ontwikkeling Oude Barneveldseweg, Nijkerk
Afgedaan
T 440
Bouwplan Kerkplein, Nijkerk (definitief ontwerp)
Attentie Afgedaan
T 320
Integraal Veiligheidsplan
T 265
Inventarisatie van de behoefte van de sportverenigingen (vooral in relatie tot Luxool)
Afgedaan
T 451
Kaderstelling De Stuw, Hoevelaken
Attentie
T 493
Omgevingsvergunningen (kosten en kostendekkendheid leges)
T 308
Waterhuishouding plangebied De Goede Woning, Nijkerkerveen
T 505
Verkeerssituatie op de Oude Barneveldseweg (gedeelte Luxoolsweg - Beulenkamperweg)
T 106
Stationering van een ambulance in Nijkerk
Attentie
T 475
Transformatieplan Sociaal Domein en overzicht Taskforce Bezuinigingen (betrekken raad bij vervolg)
Attentie

dec

2021

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

13-02-2020 t/m 10-12-2020 (Afgedaan)

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

17-12-2020 (Afgedaan)

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

11-04-2019 t/m 21-01-2021

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

22-01-2021

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

28-01-2021

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

31-01-2021

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

18-02-2021

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

03-03-2021

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

21-12-2018 t/m 04-03-2021

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

04-03-2021

Export LTA naar Excel