Contrast Groter
Inloggen

Toezeggingen

T 434
Opwek duurzame energie (betrekken partijen)
Alert
T 435
Opwek duurzame energie (windmolens)
Alert
T 436
Opwek duurzame energie (regie proces)
Alert
T 189
Camerasysteem ten behoeve van verkeersregulering binnenstad
Afgedaan
T 505
Verkeerssituatie op de Oude Barneveldseweg (gedeelte Luxoolseweg - Beulenkamperweg)
Alert
T 929
Gesprek waterhuishouding in Nijkerkerveen en aanvullende maatregelen
T 582
Nieuwe zoekgebieden Zon op land (beleidskader duurzame opwek zon op land en maatschappelijke tender)
T 872
Ontwerp Het nieuwe St. Jozef
T 867
Herontwikkeling locatie Het Nieuwe St. Jozef en bouwplan Kerkplein (samenhang en planning)
T 480
Sociale woningbouw in Het Spaanse Leger

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2026

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2027

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2028

jan

feb

maa

apr

mei

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

21-05-2024 (Afgedaan)

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

21-05-2024

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

21-09-2023 t/m 25-06-2024

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

25-06-2024

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

22-06-2023 t/m 26-06-2024

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

15-06-2023 t/m 27-06-2024

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

27-06-2024

Export LTA naar Excel