Inloggen

Toezeggingen

T 690
Speelboerderij ‘De Torteltuin’
Afgedaan
T 834
Convenant gemeente en bedrijfsleven over o.a. huisvesting arbeidsmigranten
Attentie
T 873
Strategische agenda van Regio Foodvalley
Attentie
T 675
Bijeenkomst vanuit breedte van het Sociaal Domein (n.a.v. evaluatie 11 pilots)
Attentie Afgedaan
T 336
Jaarlijkse rapportage voortgang uitvoering Routekaart Nijkerk energieneutraal
Alert
T 601
Transformatie voor het onderdeel leerlingenvervoer data gestuurd inregelen (kwartaalrapportage)
Attentie Alert
T 635
Terugkoppeling uitvoeringsprogramma Transitievisie Warmte
Alert
T 651
Circulair bouwen deelplan 3 Nijkerkerveen
Afgedaan
T 151
Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (uitkomsten fundamentele gedachtenwisseling)
T 189
Camerasysteem ten behoeve van verkeersregulering binnenstad

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2026

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2027

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

23-06-2022 t/m 07-09-2023 (Afgedaan)

Raadsinformatiebrief

13-04-2023 t/m 11-09-2023 (Afgedaan)

Raadsinformatiebrief

12-12-2023

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

15-06-2023 t/m 12-09-2023 (Afgedaan)

Raadscommissie

05-10-2023

Beeldvorming

21-04-2022 t/m 14-09-2023 (Afgedaan)

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

15-09-2023

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

15-09-2023

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

15-09-2023

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

21-09-2023 (Afgedaan)

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

25-07-2019 t/m 28-09-2023

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

30-09-2023

Export LTA naar Excel