Inloggen

Toezeggingen

T 106
Stationering van een ambulance in Nijkerk
Afgedaan
T 475
Transformatieplan Sociaal Domein en overzicht Taskforce Bezuinigingen (betrekken raad bij vervolg)
Afgedaan
T 507
Ontwikkelbeeld 2030-2040 Regio Amersfoort
Attentie Afgedaan
T 419
Regiovisie Geweld in afhankelijkheidsrelaties
Alert
T 447
Aanbestedingsprocessen (concerngarantie)
T 492
Aanpak overlastsituaties
T 28
Bestemmingsplan Buitengebied (2017-026) - implementatie Plussenbeleid, Menukaart en Functieveranderingsbeleid RFV
T 189
Camerasysteem ten behoeve van verkeersregulering binnenstad
T 446
Woonvisie gemeente Nijkerk 2020+ (toewijzingsmodel)
T 376
Inrichting nieuwe wijken (in kader van Detailhandelsstructuurvisie)

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

21-12-2018 t/m 04-03-2021

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

18-03-2021

Raadscommissie

12-04-2021 (Afgedaan)

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

13-04-2021

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

22-04-2021

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

30-04-2021

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

30-05-2017 t/m 20-05-2021

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

20-05-2021

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

20-05-2021

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

27-05-2021

Export LTA naar Excel