Inloggen
Vorige 1 3 4

Toezeggingen

T 414
Kaderstelling ontwikkeling Oude Barneveldseweg, Nijkerk
Afgedaan
T 337
Onderzoek gronden voor zonnevelden
Alert
T 338
Inbreng in discussie in RES traject over mogelijkheden om meer windenergie te realiseren
Alert
T 320
Integraal Veiligheidsplan
T 331
Bunschoterweg 39 (oude school Holk)
T 269
Addendum bij Gemeentelijk rioleringsplan Nijkerk 2018-2022
T 336
Jaarlijkse rapportage voortgang uitvoering Routekaart Nijkerk energieneutraal
T 339
Onderzoek innovatieve technieken
T 125
Vervolg voorstellen dialooggroep Sociaal Domein ‘Samen aan Zet’ (ambtelijke capaciteit)
T 151
Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (uitkomsten fundamentele gedachtenwisseling)

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2021

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

13-02-2020 t/m 21-05-2020

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

27-06-2019 t/m 28-05-2020

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

27-06-2019 t/m 28-05-2020

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

11-04-2019 t/m 11-06-2020

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

27-05-2019 t/m 25-06-2020

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

30-06-2020

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

27-06-2019 t/m 30-06-2020

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

27-06-2019 t/m 30-06-2020

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

02-07-2020

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

25-07-2019 t/m 02-07-2020

Vorige 1 3 4
Export LTA naar Excel