Inloggen

Onderwerpen

O 321
Vaststellen bestemmingsplan Buitengebied, herziening Nijkerkerstraat 47 Hoevelaken
Afgedaan
O 181
Uitvoeringsplan Hoevelakense Bos
Alert
O 187
Detailhandelsstructuurvisie Nijkerk (actualisatie)
O 348
Bestemming opbrengst verkoop aandelen ARN
O 344
Vaststellen bestemmingsplan Schoenlapperweg 13-13a, Nijkerkerveen
O 185
Voortgang dialoogvoorstellen Sociaal Domein
O 251
Wijziging Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Nijkerk 2014
O 325
Bestemmingsplan Woningbouw centrumplan Nijkerkerveen
O 91
Stedenbouwkundig plan (1e fase Havenkom - Vervolgproces Uitwerking Visie Aantrekkelijk Nijkerk, uitwerking Kerkplein/Havenkom)
O 182
Integrale beheervisie Openbare Ruimte

sep

okt

nov

dec

2020

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2021

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

Raadsvergadering

26-09-2019 (Afgedaan)

B&W

15-10-2019

Raadscommissie

16-01-2020

Raadsvergadering

30-01-2020

B&W

15-10-2019 (Afgedaan)

Raadscommissie

14-11-2019

Raadsvergadering

21-11-2019

B&W

15-10-2019 (Afgedaan)

Raadsvergadering

21-11-2019

Raadsvergadering

17-10-2019

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

24-10-2019

B&W

05-11-2019

Raadscommissie

02-12-2019

Raadsvergadering

12-12-2019

B&W

05-11-2019

Raadscommissie

02-12-2019

Raadsvergadering

12-12-2019

B&W

12-11-2019

Raadsvergadering

12-12-2019

Raadscommissie

02-12-2019

B&W

12-11-2019

Raadscommissie

02-12-2019

Raadscommissie

09-04-2020

Raadsvergadering

16-04-2020

Export LTA naar Excel