Inloggen

Onderwerpen

O 593
Onderzoek rekenkamercommissie Afvalbeleid
O 498
Verordening Jeugd (actualisatie)
O 511
Laadvisie Elektrische voertuigen
O 539
Project Duurzame verbinding A28
Alert
O 568
Participatieplan (Omgevingswet)
O 681
Startbesluit 'Toepassing coördinatieregeling ten behoeve van de verplaatsing agrarische paardenhouderij naar Westerdorpsstraat 97 te Hoevelaken'
Nieuw
O 510
Monitor Economische Ontwikkeling
Alert
O 535
Woningbouwprogrammering
Alert
O 669
Benoemen leden adviescommissie omgevingskwaliteit
Afgedaan
O 562
Herijking Minimabeleid gemeente Nijkerk

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2026

jan

feb

maa

apr

mei

Raadscommissie

09-06-2022 (Afgedaan)

Raadsvergadering

22-09-2022

B&W

21-06-2022 (Afgedaan)

Deadline aanleveren stukken bij griffie

28-06-2022

Raadscommissie

08-09-2022

B&W

13-09-2022

Beeldvorming

13-10-2022

Raadscommissie

17-11-2022

Raadsvergadering

24-11-2022

B&W

21-06-2022 (Afgedaan)

Deadline aanleveren stukken bij griffie

28-06-2022

Raadsvergadering

22-09-2022

Raadscommissie

08-09-2022

Beeldvorming

01-09-2022

B&W

21-06-2022

Deadline aanleveren stukken bij griffie

28-06-2022

Raadscommissie

08-09-2022

Raadsvergadering

22-09-2022

B&W

21-06-2022 (Afgedaan)

Deadline aanleveren stukken bij griffie

28-06-2022

Raadscommissie

08-09-2022

B&W

04-10-2022

Deadline aanleveren stukken bij griffie

11-10-2022

Raadscommissie

17-11-2022

Raadsvergadering

24-11-2022

Deadline aanleveren stukken bij griffie

28-06-2022

B&W

21-06-2022 (Afgedaan)

Raadsvergadering

22-09-2022

Raadsinformatiebrief

23-06-2022

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

23-06-2022

Raadsvergadering

23-06-2022 (Afgedaan)

B&W

28-06-2022

Deadline aanleveren stukken bij griffie

28-06-2022

Raadscommissie

08-09-2022

Raadsvergadering

22-09-2022

Export LTA naar Excel