Inloggen

Onderwerpen

O 182
Integrale beheervisie Openbare Ruimte
O 292
Woonvisie gemeente Nijkerk 2020+
O 427
Wijzigen tarieventabel behorende bij de legesverordening 2020 ten aanzien van leges voor kabels en leidingen
O 80
Exploitatie buitensportaccommodaties
O 410
Brede aanpak laaggeletterdheid
O 134
Bestemmingsplan Het Spaanse Leger
O 180
Programma voor Volwassenen en ouderen
O 181
Uitvoeringsplan Hoevelakense Bos
O 251
Wijziging Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Nijkerk 2014
O 309
Bestemmingsplan De Goede Woning, Nijkerkerveen

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2021

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

B&W

23-06-2020

Raadscommissie

10-09-2020

Raadsvergadering

24-09-2020

Raadsvergadering

25-06-2020

Raadsvergadering

25-06-2020

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

30-06-2020

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

30-06-2020

B&W

07-07-2020

Raadsvergadering

24-09-2020

Raadscommissie

10-09-2020

B&W

07-07-2020

Raadscommissie

10-09-2020

Raadscommissie

03-12-2020

Raadsvergadering

10-12-2020

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

07-07-2020

Raadscommissie

10-09-2020

Raadsvergadering

24-09-2020

B&W

07-07-2020

Raadscommissie

10-09-2020

Raadsvergadering

24-09-2020

B&W

07-07-2020

Raadscommissie

10-09-2020

Raadsvergadering

24-09-2020

Export LTA naar Excel