Inloggen

Onderwerpen

O 532
Beleid gemeentelijke Begraafplaatsen
Afgedaan
O 542
Algemene Plaatselijke Verordening Nijkerk 2021
Afgedaan
O 460
Ontwikkelbeeld 2030-2040 Regio Amersfoort
O 468
Bedrijveninvesteringszone Hoevelaken
Afgedaan
O 555
Ruimtelijke Verkenning Regio Foodvalley
Afgedaan
O 570
Verstedelijkingsstrategie Arnhem-Nijmegen-Foodvalley
O 580
Advies aanwijzing lokale publieke media-instelling
Afgedaan
O 94
Sociaal Domein
O 501
Integrale (ruimtelijke en sociale) gebiedsvisie Paasbos
O 238
Transitievisie Warmte

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

Raadscommissie

07-10-2021 (Afgedaan)

Raadsvergadering

14-10-2021 (Afgedaan)

Raadscommissie

07-10-2021 (Afgedaan)

Raadsvergadering

14-10-2021 (Afgedaan)

Raadsvergadering

14-10-2021 (Afgedaan)

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

31-10-2022

Raadsvergadering

14-10-2021 (Afgedaan)

Raadsvergadering

14-10-2021 (Afgedaan)

Raadsvergadering

14-10-2021 (Afgedaan)

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

31-01-2022

Raadsvergadering

14-10-2021 (Afgedaan)

Raadscommissie

28-10-2021 (Afgedaan)

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

01-03-2022

Beeldvorming

10-03-2022

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

01-07-2022

Beeldvorming

15-09-2022

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

11-10-2022

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

02-11-2021 (Afgedaan)

Raadscommissie

09-06-2022

Raadsvergadering

23-06-2022

B&W

09-11-2021 (Afgedaan)

Raadscommissie

09-12-2021

Raadsvergadering

16-12-2021

Export LTA naar Excel