Inloggen

Onderwerpen

O 417
Instellen gemeentelijke adviescommissie voor de omgevingskwaliteit
O 525
Beheerplan Openbare verlichting
O 527
Beheerplan straatmeubilair en verkeersvoorzieningen
O 556
Vaststellen verordening OZB 2022
O 567
Kaderstelling bouwplan Poort naar Hoevelaken
O 581
Bestemmingsplanherziening Slichtenhorsterweg 14 en naastgelegen perceel
O 606
Nota Parkeernormen
O 541
Economische visie gemeente Nijkerk
Alert
O 400
Invoering nieuwe wet Inburgering
Afgedaan
O 456
Mijlpalenplan doorontwikkeling organisatie
Attentie

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

B&W

09-11-2021 (Afgedaan)

Raadscommissie

09-12-2021

B&W

18-01-2022

Raadscommissie

10-02-2022

Raadsvergadering

24-02-2022

B&W

09-11-2021 (Afgedaan)

Raadsvergadering

16-12-2021

Raadscommissie

02-12-2021

B&W

09-11-2021 (Afgedaan)

Raadsvergadering

16-12-2021

Raadscommissie

02-12-2021

B&W

09-11-2021 (Afgedaan)

Raadsvergadering

16-12-2021

B&W

09-11-2021 (Afgedaan)

Raadsvergadering

16-12-2021

Raadscommissie

09-12-2021

B&W

09-11-2021 (Afgedaan)

Deadline aanleveren stukken bij griffie

09-11-2021 (Afgedaan)

Raadscommissie

09-12-2021

Raadsvergadering

16-12-2021

B&W

09-11-2021 (Afgedaan)

Raadscommissie

09-12-2021

Raadsvergadering

16-12-2021

Raadscommissie

11-11-2021 (Afgedaan)

Raadsvergadering

25-11-2021

Beeldvorming

18-11-2021 (Afgedaan)

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

18-11-2021 (Afgedaan)

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

31-01-2022

B&W

11-01-2022

Deadline aanleveren stukken bij griffie

18-01-2022

Raadscommissie

10-02-2022

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

30-04-2022

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

31-07-2022

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

31-10-2022

Raadscommissie

10-11-2022

Export LTA naar Excel