Inloggen

Onderwerpen

O 399
Activiteitenplan integratie statushouders
O 80
Exploitatie buitensportaccommodaties
Attentie
O 510
Monitor Economische Ontwikkeling
O 522
Vaststelling bestemmingsplan buitengebied 2017, 3e herziening Doornsteeg naast nr. 4
O 538
Vaststellen verordening beslistermijn Schuldhulpverlening
O 541
Economische visie gemeente Nijkerk
O 81
Implementatie Omgevingswet
O 423
Gemeentehuis
O 535
Woningbouwprogrammering
O 91
Havenkom, fase 1A

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

apr

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

13-05-2021

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

20-05-2021

Raadsinformatiebrief

20-05-2021

Raadsinformatiebrief

31-07-2021

Raadsvergadering

27-05-2021

Raadsvergadering

27-05-2021

Beeldvorming

31-05-2021

B&W

29-06-2021

Raadscommissie

09-09-2021

Raadsvergadering

23-09-2021

Raadscommissie

17-06-2021

Beeldvorming

03-06-2021

Raadscommissie

07-10-2021

Raadsvergadering

14-10-2021

Raadscommissie

17-06-2021

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

17-06-2021

B&W

29-06-2021

Beeldvorming

21-06-2021

Raadscommissie

09-09-2021

Raadsvergadering

23-09-2021

Raadscommissie

09-12-2021

Raadsvergadering

16-12-2021

Export LTA naar Excel