Inloggen

Onderwerpen

O 547
Evaluatie beleidskader duurzame opwek zon
O 180
Inkoop algemeen toegankelijk en Volwassenenprogramma
O 78
Subsidie- en tarievenbeleid
O 251
Wijziging Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Nijkerk 2014
O 353
Nijkerkerveen deelplan 3 – woningbouw
O 381
Uitvoeringsinstrumenten woonvisie
O 409
Beleidskader huisvesting arbeidsmigranten
O 410
Brede aanpak laaggeletterdheid
O 417
Instellen gemeentelijke adviescommissie voor de omgevingskwaliteit
O 428
Tijdelijke huisvesting Spoorkamp II

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

apr

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

24-06-2021

B&W

29-06-2021

Raadscommissie

09-09-2021

Raadsvergadering

23-09-2021

B&W

29-06-2021

Raadscommissie

09-09-2021

Raadsvergadering

23-09-2021

B&W

29-06-2021

Raadscommissie

09-09-2021

Raadsvergadering

23-09-2021

B&W

29-06-2021

Raadscommissie

09-09-2021

Raadsvergadering

23-09-2021

Raadscommissie

10-02-2022

Raadsvergadering

24-02-2022

B&W

29-06-2021

Raadscommissie

09-09-2021

Raadsvergadering

23-09-2021

Beeldvorming

02-09-2021

B&W

29-06-2021

Raadscommissie

09-09-2021

Raadsvergadering

23-09-2021

B&W

29-06-2021

Raadscommissie

09-09-2021

B&W

29-06-2021

Raadscommissie

09-09-2021

B&W

28-09-2021

Raadscommissie

11-11-2021

Raadsvergadering

25-11-2021

B&W

29-06-2021

Raadscommissie

09-09-2021

Raadsvergadering

23-09-2021

Export LTA naar Excel