Inloggen

Onderwerpen

O 565
Visie werklocaties 2020-2030 en regionaal programma werklocaties 2021-2025 Foodvalley
O 569
Bindend adviesrecht gemeenteraad bij afwijken Omgevingsplan
O 428
Tijdelijke huisvesting Spoorkamp II
O 498
Verordening Jeugd (aanpassen)
O 562
Herijking Minimabeleid gemeente Nijkerk
O 614
Verordening Individuele Studietoeslag / Wijziging re-integratieverordening
Nieuw
O 594
Quick scan rekenkamercommissie Leges
O 610
Herziening bestemmingsplan Van Dijkhuizenstraat 50
O 618
Bestemmingplan Nieuwe Kerkstraat 14
Nieuw
O 621
Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Nijkerk 2017, 6e herziening Prinsenweg 10a
Nieuw

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

B&W

11-01-2022

Deadline aanleveren stukken bij griffie

18-01-2022

Raadscommissie

10-02-2022

Raadsvergadering

24-02-2022

B&W

11-01-2022

Deadline aanleveren stukken bij griffie

18-01-2022

Raadscommissie

10-02-2022

Raadsvergadering

24-02-2022

B&W

18-01-2022

Raadscommissie

10-02-2022

Raadsvergadering

24-02-2022

B&W

18-01-2022

Raadscommissie

10-02-2022

Raadsvergadering

24-02-2022

B&W

18-01-2022

Raadscommissie

10-02-2022

Raadsvergadering

24-02-2022

B&W

18-01-2022

Raadsvergadering

24-02-2022

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

25-02-2022

B&W

01-03-2022

Deadline aanleveren stukken bij griffie

08-03-2022

Raadscommissie

14-04-2022

Raadsvergadering

21-04-2022

B&W

01-03-2022

Deadline aanleveren stukken bij griffie

08-03-2022

Raadsvergadering

21-04-2022

Raadscommissie

14-04-2022

B&W

01-03-2022

Deadline aanleveren stukken bij griffie

08-03-2022

Raadsvergadering

21-04-2022

Raadscommissie

14-04-2022

Export LTA naar Excel