Inloggen

Onderwerpen

O 566
Kaderstelling bouwplan Bronswerk, Nijkerk
O 638
Meerjarenbeleidsplan Politie
O 623
Belastingverordeningen 2023
O 483
Doornsteeg, fase 3
O 682
Ontheffing vereiste ingezetenschap wethouder Heutink-Wenderich
Nieuw
O 534
Beheerplan Kunstwerken
O 665
Evaluatie beleidsnota Woningsplitsing en kamerbewoning
O 295
Routekaart Nijkerk energieneutraal
O 383
Beheerplan Wegen 2019-2023
O 390
Beheerplan onderhoud gemeentelijke gebouwen 2019-2038

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2026

jan

feb

maa

apr

mei

B&W

08-11-2022

Deadline aanleveren stukken bij griffie

15-11-2022

Raadsvergadering

15-12-2022

Raadscommissie

08-12-2022

Deadline aanleveren stukken bij griffie

15-11-2022

Raadscommissie

08-12-2022

Raadsvergadering

24-11-2022

B&W

06-12-2022

Deadline aanleveren stukken bij griffie

13-12-2022

Raadscommissie

12-01-2023

Raadsvergadering

26-01-2023

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

04-04-2023

Raadsvergadering

25-05-2023

B&W

09-05-2023

Raadsvergadering

22-06-2023

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

31-05-2023

Raadsvergadering

29-06-2023

B&W

05-09-2023

Raadscommissie

12-10-2023

Raadsvergadering

26-10-2023

B&W

05-09-2023

Raadscommissie

12-10-2023

Raadsvergadering

26-10-2023

Export LTA naar Excel