Inloggen

Toezeggingen

T 412
Beheerbureau Valleihopper
Alert
T 574
Programmabegroting (doelmatigheid en doeltreffendheid)
Alert
T 617
Camerabeveiliging op de stations Nijkerk en Hoevelaken
Alert
T 492
Aanpak overlastsituaties
Attentie Afgedaan
T 601
Transformatie voor het onderdeel leerlingenvervoer data gestuurd inregelen (kwartaalrapportage)
Alert
T 583
Mijlpalenplan doorontwikkeling organisatie (monitoring uitvoering)
Attentie Afgedaan
T 336
Jaarlijkse rapportage voortgang uitvoering Routekaart Nijkerk energieneutraal
Attentie
T 692
Analyse meicirculaire
Attentie Afgedaan
T 431
Opwek duurzame energie (40 hectare zonneveld langs A28)
Attentie
T 434
Opwek duurzame energie (betrekken partijen)
Attentie

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2026

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

12-11-2020 t/m 01-07-2022 (Afgedaan)

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

01-07-2022

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

21-02-2022 t/m 06-07-2022 (Afgedaan)

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

06-07-2022 (Afgedaan)

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

30-06-2023

Raadsinformatiebrief

23-06-2022 t/m 06-07-2022 (Afgedaan)

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

06-09-2022

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

06-09-2022

Export LTA naar Excel