Inloggen

Toezeggingen

T 320
Integraal Veiligheidsplan
T 166
Kaderstelling herontwikkeling Koninginneweg 1, Hoevelaken
T 265
Inventarisatie van de behoefte van de sportverenigingen (vooral in relatie tot Luxool)
T 289
Jeugdprogramma: een kind- en gezinsvriendelijk gemeente Nijkerk 2019-2023 (2018-079)
Afgedaan
T 331
Bunschoterweg 39 (oude school Holk)
T 337
Onderzoek gronden voor zonnevelden
T 338
Inbreng in discussie in RES traject over mogelijkheden om meer windenergie te realiseren
T 339
Onderzoek innovatieve technieken
T 125
Vervolg voorstellen dialooggroep Sociaal Domein ‘Samen aan Zet’ (ambtelijke capaciteit)
T 106
Stationering van een ambulance in Nijkerk
Attentie

sep

okt

nov

dec

2020

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2021

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

11-04-2019 t/m 30-11-2019

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

12-12-2019

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

12-12-2019

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

11-04-2019 t/m 20-12-2019

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

27-05-2019 t/m 31-12-2019

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

27-06-2019 t/m 31-12-2019

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

27-06-2019 t/m 31-12-2019

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

27-06-2019 t/m 31-12-2019

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

16-01-2020

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

21-12-2018 t/m 20-02-2020

Export LTA naar Excel