Inloggen

Toezeggingen

T 339
Onderzoek innovatieve technieken
T 420
Woondeal Amersfoort
T 2
Vervolg voorstellen dialoog cluster Leefstijl - kunstcentrum Collage
T 441
Exploitatiebijdrage Optisport
T 480
Sociale woningbouw in Het Spaanse Leger
T 537
Visie op de vrijetijdseconomie (meenemen raad bij uitvoering)
T 151
Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (uitkomsten fundamentele gedachtenwisseling)
T 376
Inrichting nieuwe wijken (in kader van Detailhandelsstructuurvisie)
T 152
Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (dekking kosten)
T 431
Opwek duurzame energie (40 hectare zonneveld)

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

apr

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

27-06-2019 t/m 24-06-2021

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

24-06-2021

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

24-06-2021

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

30-06-2021

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

30-06-2021

Raadsinformatiebrief

30-06-2021

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

18-02-2021 t/m 30-09-2021

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

25-07-2019 t/m 09-09-2021

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

16-09-2021

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

23-09-2021

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

23-09-2021

Export LTA naar Excel