Inloggen

Toezeggingen

T 102
Sportcomplex De Slag/Ridderspoor
T 419
Regiovisie Geweld in afhankelijkheidsrelaties
T 420
Woondeal Amersfoort
T 265
Inventarisatie van de behoefte van de sportverenigingen (vooral in relatie tot Luxool)
Attentie
T 28
Bestemmingsplan Buitengebied (2017-026) - implementatie Plussenbeleid, Menukaart en Functieveranderingsbeleid RFV
T 376
Inrichting nieuwe wijken (in kader van Detailhandelsstructuurvisie)
T 371
Legesverordening
T 431
Opwek duurzame energie (40 hectare zonneveld)
Nieuw
T 287
N301
T 412
Kaderbrief Valleihopper 2021-2024

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2021

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

30-10-2017 t/m 29-09-2020

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

30-09-2020

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

30-09-2020

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

08-10-2020

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

30-05-2017 t/m 15-10-2020

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

15-10-2020

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

29-10-2020

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

28-01-2021

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

11-02-2021

Raadsinformatiebrief

30-06-2021

Export LTA naar Excel