Inloggen

Toezeggingen

T 287
N301
T 408
Beleidsnota woningsplitsing en kamerbewoning
T 599
Concreet maken informatie over overlast en de effecten van maatregelen Paasbos (leefbaarheidsonderzoek)
T 600
Leerlingenvervoer: eigen bijdrage tweede adres (inkomensgrens)
T 603
Aanvraagprocedure leerlingenvervoer
T 492
Aanpak overlastsituaties
T 601
Transformatie voor het onderdeel leerlingenvervoer data gestuurd inregelen (kwartaalrapportage)
Attentie
T 602
Aandacht in OOGO aan de transformatie leerlingenvervoer en rol samenwerkingsverbanden
Attentie
T 431
Opwek duurzame energie (40 hectare zonneveld langs A28)
T 434
Opwek duurzame energie (betrekken partijen)

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

28-01-2022

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

31-01-2022

Raadsinformatiebrief

31-01-2022

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

31-01-2022

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

31-01-2022

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

12-11-2020 t/m 28-02-2022

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

10-03-2022

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

10-03-2022

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

14-04-2022

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

14-04-2022

Export LTA naar Excel