Inloggen
1 3 Volgende

Toezeggingen

T 2
Vervolg voorstellen dialoog cluster Leefstijl - kunstcentrum Collage
T 269
Addendum bij Gemeentelijk rioleringsplan Nijkerk 2018-2022
T 336
Jaarlijkse rapportage voortgang uitvoering Routekaart Nijkerk energieneutraal
T 151
Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (uitkomsten fundamentele gedachtenwisseling)
Attentie
T 149
Clusteroverstijgende afweging Dialoog Samen aan Zet
T 152
Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (dekking kosten)
T 189
Camerasysteem ten behoeve van verkeersregulering binnenstad
T 102
Sportcomplex De Slag/Ridderspoor
T 287
N301
Attentie

sep

okt

nov

dec

2020

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2021

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

30-05-2017 t/m 26-03-2020

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

30-06-2020

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

27-06-2019 t/m 30-06-2020

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

25-07-2019 t/m 02-07-2020

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

02-07-2020

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

02-07-2020

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

07-07-2020

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

30-10-2017 t/m 29-09-2020

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

11-02-2021

1 3 Volgende
Export LTA naar Excel