Inloggen

Resultaten

O 569
Nota adviesrecht gemeenteraad bij afwijken Omgevingsplan
O 403
Visie op de vrijetijdseconomie
O 404
Beheerplan haven en sluizen
O 904
Nota Parkeernormen
O 397
Beleidsplan Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
O 685
Woonzorgvisie
O 981
Programma Omgevingskwaliteit
O 541
Economische visie gemeente Nijkerk
O 525
Beheerplan Openbare verlichting
O 527
Beheerplan straatmeubilair en verkeersvoorzieningen

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2026

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2027

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2028

jan

feb

maa

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

30-06-2025

B&W (= deadline aanleveren stukken bij griffie)

09-09-2025

Raadscommissie

09-10-2025

Raadsvergadering

23-10-2025

B&W (= deadline aanleveren stukken bij griffie)

09-09-2025

Raadscommissie

09-10-2025

Raadsvergadering

23-10-2025

B&W (= deadline aanleveren stukken bij griffie)

09-09-2025

Raadscommissie

09-10-2025

Raadsvergadering

23-10-2025

B&W (= deadline aanleveren stukken bij griffie)

16-09-2025

Raadsvergadering

23-10-2025

Raadscommissie

09-10-2025

B&W (= deadline aanleveren stukken bij griffie)

07-10-2025

Raadscommissie

13-11-2025

Raadsvergadering

27-11-2025

B&W (= deadline aanleveren stukken bij griffie)

07-10-2025

Raadscommissie

20-11-2025

Raadsvergadering

27-11-2025

Raadscommissie

09-10-2025

Raadsvergadering

23-10-2025

Raadsvergadering

23-10-2025

Raadscommissie

09-10-2025

Raadscommissie

09-10-2025

Raadsvergadering

23-10-2025

Export LTA naar Excel