Inloggen

Resultaten

M 1
Raadsvoorstellen vanuit Regio FoodValley
Alert
O 463
Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Nijkerk 2017, vierde herziening Slichtenhorsterweg 41 (herinrichting perceel)
O 483
Kaderstelling ontwikkeling Doornsteeg, fase 3
S 533
Overlast door hondenpoep
Afgedaan
S 514
Omgaan met de wettelijke inlichtingenplicht voor mensen in de bijstand
Afgedaan
S 519
Asfaltcentrale Nijkerk
Afgedaan
T 106
Stationering van een ambulance in Nijkerk
Afgedaan
O 305
Bouwplan Kerkplein, Nijkerk
O 509
Ambulancezorg
Afgedaan
O 460
Ontwikkelbeeld 2030-2040 Regio Amersfoort

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

B&W

02-03-2021 (Afgedaan)

Raadscommissie

08-04-2021 (Afgedaan)

Raadsvergadering

22-04-2021

B&W

02-03-2021 (Afgedaan)

Raadscommissie

08-04-2021 (Afgedaan)

Raadsvergadering

22-04-2021

Beeldvorming

01-04-2021 (Afgedaan)

Antwoord op schriftelijke vragen

11-02-2021 t/m 02-03-2021 (Afgedaan)

Antwoord op schriftelijke vragen

22-01-2021 t/m 03-03-2021 (Afgedaan)

Antwoord op schriftelijke vragen

04-02-2021 t/m 03-03-2021 (Afgedaan)

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

21-12-2018 t/m 04-03-2021

Raadscommissie

11-03-2021 (Afgedaan)

Beeldvorming

04-03-2021 (Afgedaan)

Raadsvergadering

24-06-2021

Raadscommissie

10-06-2021

Beeldvorming

04-03-2021 (Afgedaan)

Beeldvorming

08-03-2021 (Afgedaan)

Raadscommissie

12-04-2021 (Afgedaan)

B&W

06-07-2021

Raadscommissie

09-09-2021

Raadsvergadering

23-09-2021

Export LTA naar Excel