Inloggen
Vorige 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Resultaten

O 292
Woonvisie 2019
O 133
Herijking parkeerbeleidsplan
O 333
Vaststellen bestemmingsplan Buitengebied 2017, herziening Slichtenhorsterweg 65 Nijkerk
S 343
Stalling fietsen in het centrum van Nijkerk
Afgedaan
S 346
Onveiligheid kruispunt Torenstraat Venestraat
Afgedaan
M 18
Doorgaand verkeer Holkerweg
Afgedaan
O 212
Vaststellen Huisvestingsverordening
Afgedaan
O 277
Kaders opheffen maaiveld parkeren
Afgedaan
O 296
Regionale Energie Strategie (RES)
T 298
Verkeersveiligheid kruising afrit A28 met de N301 Berencamperweg
Afgedaan

sep

okt

nov

dec

2020

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2021

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

Raadscommissie

12-09-2019 (Afgedaan)

Beeldvorming

05-09-2019 (Afgedaan)

Beeldvorming

09-01-2020

Raadscommissie

16-01-2020

Raadsvergadering

30-01-2020

B&W

10-09-2019 (Afgedaan)

Raadsvergadering

17-10-2019

Raadscommissie

03-10-2019 (Afgedaan)

B&W

10-09-2019 (Afgedaan)

Raadsvergadering

17-10-2019

Antwoord op schriftelijke vragen

12-07-2019 t/m 10-09-2019 (Afgedaan)

Antwoord op schriftelijke vragen

18-07-2019 t/m 11-09-2019 (Afgedaan)

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

26-06-2017 t/m 12-09-2019 (Afgedaan)

Raadscommissie

12-09-2019 (Afgedaan)

Raadsvergadering

26-09-2019 (Afgedaan)

Raadscommissie

12-09-2019 (Afgedaan)

Raadscommissie

12-09-2019 (Afgedaan)

Raadsvergadering

26-09-2019 (Afgedaan)

B&W

10-03-2020

Raadscommissie

09-04-2020

Raadsvergadering

16-04-2020

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

31-01-2019 t/m 12-09-2019 (Afgedaan)

Vorige 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Export LTA naar Excel