Inloggen

Resultaten

O 251
Wijziging Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Nijkerk 2014
O 325
Bestemmingsplan Woningbouw centrumplan Nijkerkerveen
O 312
Ondermijning
O 178
Strategische Agenda Regio Amersfoort
O 177
Omgevingsvisie
O 257
Afwegingskader ontwikkeling zonnevelden
O 344
Vaststellen bestemmingsplan Schoenlapperweg 13-13a, Nijkerkerveen
Nieuw
O 345
Vaststellen ontwerpbestemmingsplan Weldammerlaan 9, Hoevelaken
Nieuw
T 151
Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (uitkomsten fundamentele gedachtenwisseling)
Attentie
T 28
Bestemmingsplan Buitengebied (2017-026) - implementatie Plussenbeleid, Menukaart en Functieveranderingsbeleid RFV

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2020

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2021

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

B&W

05-11-2019

Beeldvorming

28-11-2019

Raadscommissie

02-12-2019

Raadsvergadering

12-12-2019

B&W

05-11-2019

Raadscommissie

02-12-2019

Raadsvergadering

12-12-2019

Beeldvorming

07-11-2019

Raadscommissie

14-11-2019

Raadsvergadering

21-11-2019

Raadscommissie

14-11-2019

Raadsvergadering

21-11-2019

Raadscommissie

14-11-2019

Raadsvergadering

21-11-2019

Raadscommissie

14-11-2019

Raadsvergadering

21-11-2019

Raadscommissie

14-11-2019

Raadsvergadering

21-11-2019

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

25-07-2019 t/m 21-11-2019

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

30-05-2017 t/m 21-11-2019

Export LTA naar Excel