Inloggen

Resultaten

O 637
Legesverordening
P 645
Visie, ambitie en kaderstelling Rechtmatigheidsverantwoording
O 680
Herontwikkeling woonzorgcentrum St. Jozef, Nijkerk
O 687
Bestemmingsplan 2e veegplan kernen en bedrijventerreinen
O 698
Wijzigen APV Nijkerk 2021
O 699
Vaststellen verordening Nadeelcompensatie gemeente Nijkerk 2023
O 700
Regionaal Perspectief Landelijk Gebied Foodvalley
M 255
Hondenbelasting
O 180
Programma Volwassenen en ouderen
O 623
Belastingverordeningen 2023

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2026

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

B&W

04-10-2022

Deadline aanleveren stukken bij griffie

11-10-2022

Raadscommissie

17-11-2022

Raadsvergadering

24-11-2022

Deadline aanleveren stukken bij griffie

11-10-2022

B&W

04-10-2022

Raadsvergadering

24-11-2022

Raadscommissie

17-11-2022

B&W

04-10-2022

Deadline aanleveren stukken bij griffie

11-10-2022

Raadscommissie

17-11-2022

Raadsvergadering

24-11-2022

B&W

04-10-2022

Deadline aanleveren stukken bij griffie

11-10-2022

Raadscommissie

17-11-2022

Raadsvergadering

24-11-2022

B&W

04-10-2022

Deadline aanleveren stukken bij griffie

11-10-2022

Raadscommissie

17-11-2022

Raadsvergadering

24-11-2022

B&W

04-10-2022

Deadline aanleveren stukken bij griffie

11-10-2022

Raadsvergadering

24-11-2022

Deadline aanleveren stukken bij griffie

11-10-2022

B&W

04-10-2022

Raadscommissie

17-11-2022

Raadsvergadering

24-11-2022

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

06-10-2022

B&W

11-10-2022

Raadscommissie

17-11-2022

Raadsvergadering

24-11-2022

B&W

11-10-2022

Raadsvergadering

24-11-2022

Export LTA naar Excel