Inloggen

Resultaten

O 322
Paraplubestemmingsplan (m.b.t. woningsplitsing)
O 353
Bestemmingsplan deelplan 3 Nijkerkerveen
O 381
Uitvoeringsinstrumenten woonvisie
O 91
Stedenbouwkundig plan Havenkom
O 378
Onderzoek Rekenkamercommissie 'Dienstverlening in de gemeente Nijkerk'
P 358
GBLT (kaderbrief en begroting)
T 2
Vervolg voorstellen dialoog cluster Leefstijl - kunstcentrum Collage
T 125
Vervolg voorstellen dialooggroep Sociaal Domein ‘Samen aan Zet’ (ambtelijke capaciteit)
M 255
Hondenbelasting
T 338
Inbreng in discussie in RES traject over mogelijkheden om meer windenergie te realiseren

dec

2020

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2021

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

B&W

07-04-2020

Raadscommissie

14-05-2020

Raadsvergadering

28-05-2020

B&W

07-04-2020

Raadscommissie

14-05-2020

Raadsvergadering

28-05-2020

Raadscommissie

03-12-2020

Raadsvergadering

10-12-2020

B&W

07-04-2020

Raadscommissie

14-05-2020

Raadscommissie

11-06-2020

Raadsvergadering

25-06-2020

Raadsvergadering

16-04-2020

Raadscommissie

09-04-2020

Raadscommissie

09-04-2020

Raadsvergadering

16-04-2020

B&W

14-04-2020

Raadscommissie

14-05-2020

Raadsvergadering

28-05-2020

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

30-05-2017 t/m 16-04-2020

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

16-04-2020

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

16-04-2020

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

27-06-2019 t/m 16-04-2020

Export LTA naar Excel