Inloggen

Resultaten

O 258
Ruimtelijke mogelijkheden opwek nieuwe energie
O 370
Kaderstelling ontwikkeling Middelaar Oost
Nieuw
T 2
Vervolg voorstellen dialoog cluster Leefstijl - kunstcentrum Collage
O 251
Wijziging Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Nijkerk 2014
O 257
Afwegingskader ontwikkeling zonnevelden
O 134
Bestemmingsplan Het Spaanse Leger
P 358
GBLT (kaderbrief en begroting)
O 288
Actualisatie Groenvisie
M 255
Hondenbelasting
T 338
Inbreng in discussie in RES traject over mogelijkheden om meer windenergie te realiseren
Attentie

okt

nov

dec

2020

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2021

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

Raadscommissie

12-03-2020

Raadsvergadering

26-03-2020

Beeldvorming

05-03-2020

B&W

10-03-2020

Raadscommissie

09-04-2020

Raadsvergadering

16-04-2020

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

30-05-2017 t/m 26-03-2020

B&W

31-03-2020

Raadscommissie

14-05-2020

Raadsvergadering

28-05-2020

B&W

31-03-2020

Raadsvergadering

28-05-2020

Raadscommissie

14-05-2020

B&W

07-04-2020

Raadsvergadering

28-05-2020

Raadscommissie

14-05-2020

B&W

07-04-2020

Raadscommissie

14-05-2020

Raadsvergadering

28-05-2020

Raadscommissie

09-04-2020

Raadsvergadering

16-04-2020

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

16-04-2020

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

27-06-2019 t/m 16-04-2020

Export LTA naar Excel