Inloggen

Resultaten

T 265
Inventarisatie van de behoefte van de sportverenigingen (vooral in relatie tot Luxool)
T 308
Waterhuishouding plangebied De Goede Woning, Nijkerkerveen
O 80
Exploitatie buitensportaccommodaties
O 138
Tweede kaderstelling herontwikkeling Koninginneweg 1, Hoevelaken
T 269
Addendum bij Gemeentelijk rioleringsplan Nijkerk 2018-2022
T 336
Jaarlijkse rapportage voortgang uitvoering Routekaart Nijkerk energieneutraal
T 339
Onderzoek innovatieve technieken
M 340
Doorontwikkeling Organisatie
T 376
Inrichting nieuwe wijken (in kader van Detailhandelsstructuurvisie)
O 410
Brede aanpak laaggeletterdheid

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2021

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

25-06-2020

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

25-06-2020

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

30-06-2020

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

30-06-2020

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

30-06-2020

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

27-06-2019 t/m 30-06-2020

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

27-06-2019 t/m 30-06-2020

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

30-06-2020

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

30-06-2020

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

30-06-2020

Export LTA naar Excel