Inloggen

Resultaten

O 458
Herinrichting wijken Rensselaer en Campenbuurt
O 502
Bestemmingsplan Binnenstad Nijkerk 2018 (eerste veegplan)
O 296
Regionale Energie Strategie (RES)
O 409
Beleidskader huisvesting arbeidsmigranten
O 410
Brede aanpak laaggeletterdheid
O 497
Verordening Leerlingenvervoer
O 498
Verordening Jeugd (aanpassen)
O 462
Aanpak toekomstbestendige bedrijventerreinen
P 486
Bedrijfsvoeringsorganisatie Valleihopper (P&C cyclus)
O 501
Integrale (ruimtelijke en sociale) gebiedsvisie Paasbos

dec

2021

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

B&W

06-04-2021

Raadscommissie

20-05-2021

Raadsvergadering

27-05-2021

B&W

14-09-2021

Raadscommissie

07-10-2021

Raadsvergadering

14-10-2021

B&W

06-04-2021

Raadsvergadering

27-05-2021

Raadscommissie

20-05-2021

Raadscommissie

08-04-2021

Raadsvergadering

24-06-2021

Raadscommissie

08-04-2021

Raadsvergadering

22-04-2021

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

08-04-2021

Raadscommissie

08-04-2021

Raadsvergadering

22-04-2021

Raadscommissie

08-04-2021

Raadsvergadering

22-04-2021

Beeldvorming

15-04-2021

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

15-04-2021

Raadscommissie

10-06-2021

Raadsvergadering

24-06-2021

Beeldvorming

15-04-2021

Export LTA naar Excel