Inloggen

Resultaten

O 164
Gemeentelijk Rioleringsplan
O 181
Ons Hoevelakense Bos
O 384
Ontwikkeling Oude Barneveldseweg, Nijkerk
O 462
Aanpak toekomstbestendige bedrijventerreinen
P 358
GBLT (planning & control cyclus)
O 551
Woningbouw Bruins Slotlaan 76 e.o., Nijkerk
O 561
Bestemmingsplan Buitengebied Nijkerk 2017, veegplan 2
T 431
Opwek duurzame energie (40 hectare zonneveld langs A28)
T 434
Opwek duurzame energie (betrekken partijen)
T 436
Opwek duurzame energie (regie proces)

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

31-03-2022

B&W

04-10-2022

Deadline aanleveren stukken bij griffie

11-10-2022

Raadscommissie

17-11-2022

Raadsvergadering

24-11-2022

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

31-03-2022

B&W

05-04-2022

Deadline aanleveren stukken bij griffie

12-04-2022

Raadscommissie

19-05-2022

Raadsvergadering

30-05-2022

Beeldvorming

07-04-2022

B&W

12-04-2022

Raadscommissie

19-05-2022

Raadsvergadering

26-05-2022

B&W

12-04-2022

Raadscommissie

19-05-2022

Raadsvergadering

30-05-2022

B&W

12-04-2022

Raadscommissie

19-05-2022

Raadsvergadering

30-05-2022

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

14-04-2022

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

14-04-2022

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

14-04-2022

Export LTA naar Excel