Inloggen

Resultaten

T 635
Terugkoppeling uitvoeringsprogramma Transitievisie Warmte
O 665
Evaluatie beleidsnota Woningsplitsing en kamerbewoning
O 450
Standplaatsenbeleid en de markt
O 383
Beheerplan Wegen 2019-2023
O 390
Beheerplan onderhoud gemeentelijke gebouwen 2019-2038
O 216
Visie op Werk
T 705
Beleidsregels Jeugdhulp Nijkerk
T 752
Preventieve activiteiten een plaats geven in de infographic Toegang naar Jeugdhulp Nijkerk
T 753
Tarieven van de niet-gespecialiseerde jeugdhulp
O 791
Rekenkamercommissie (instellingsbesluit, vaststellen verordening en benoeming rekenkamerleden 2023)

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2026

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2027

jan

feb

maa

apr

mei

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

31-07-2023

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

31-07-2023

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

01-09-2023

B&W

05-09-2023

Raadscommissie

12-10-2023

Raadsvergadering

26-10-2023

B&W

05-09-2023

Raadscommissie

12-10-2023

Raadsvergadering

26-10-2023

B&W

07-09-2023

Beeldvorming

12-09-2023

Raadscommissie

05-10-2023

Raadsvergadering

26-10-2023

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

08-09-2022 t/m 07-09-2023

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

17-11-2022 t/m 07-09-2023

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

17-11-2022 t/m 07-09-2023

Raadscommissie

07-09-2023

Raadsvergadering

21-09-2023

Export LTA naar Excel