Inloggen

Resultaten

T 289
Jeugdprogramma: een kind- en gezinsvriendelijk gemeente Nijkerk 2019-2023 (2018-079)
Afgedaan
T 331
Bunschoterweg 39 (oude school Holk)
T 337
Onderzoek gronden voor zonnevelden
Nieuw
T 338
Inbreng in discussie in RES traject over mogelijkheden om meer windenergie te realiseren
Nieuw
T 339
Onderzoek innovatieve technieken
Nieuw
O 168
Bestemmingsplan Koninginneweg 1
O 322
Paraplubestemmingsplan (m.b.t. woningsplitsing)
T 328
GBLT (taxatieverslagen)
Attentie
O 288
Actualisatie Groenvisie
T 287
N301

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2020

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2021

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

11-04-2019 t/m 20-12-2019

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

27-05-2019 t/m 31-12-2019

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

27-06-2019 t/m 31-12-2019

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

27-06-2019 t/m 31-12-2019

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

27-06-2019 t/m 31-12-2019

B&W

11-02-2020

Raadscommissie

12-03-2020

Raadsvergadering

26-03-2020

Raadscommissie

13-02-2020

Raadsvergadering

20-02-2020

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

28-02-2020

Raadscommissie

09-04-2020

Raadsvergadering

16-04-2020

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

18-06-2020

Export LTA naar Excel