Inloggen

Resultaten

T 151
Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (uitkomsten fundamentele gedachtenwisseling)
Attentie
T 149
Clusteroverstijgende afweging Dialoog Samen aan Zet
T 152
Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (dekking kosten)
P 361
Voorjaarsnota 2020
T 371
Legesverordening
Nieuw
T 189
Camerasysteem ten behoeve van verkeersregulering binnenstad
O 368
Wijzigen Tarieventabel Legesverordening 2020 ten behoeve van heffen sta-geld camperplaatsen
Nieuw
T 102
Sportcomplex De Slag/Ridderspoor
P 362
Programmabegroting 2021-2024
P 363
2e Bestuursrapportage

okt

nov

dec

2020

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2021

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

25-07-2019 t/m 02-07-2020

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

02-07-2020

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

02-07-2020

Raadsvergadering

02-07-2020

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

02-07-2020

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

07-07-2020

Raadsvergadering

24-09-2020

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

30-10-2017 t/m 29-09-2020

Raadsvergadering

29-10-2020

B&W

10-11-2020

Raadscommissie

03-12-2020

Raadsvergadering

10-12-2020

Export LTA naar Excel