Inloggen

Resultaten

O 168
Bestemmingsplan Koninginneweg 1
O 322
Paraplubestemmingsplan (m.b.t. woningsplitsing)
T 328
GBLT (taxatieverslagen)
O 288
Actualisatie Groenvisie
T 287
N301
T 269
Addendum bij Gemeentelijk rioleringsplan Nijkerk 2018-2022
T 336
Jaarlijkse rapportage voortgang uitvoering Routekaart Nijkerk energieneutraal
M 340
Doorontwikkeling Organisatie
T 189
Camerasysteem ten behoeve van verkeersregulering binnenstad
T 102
Sportcomplex De Slag/Ridderspoor

aug

sep

okt

nov

dec

2020

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2021

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

B&W

11-02-2020

Raadscommissie

12-03-2020

Raadsvergadering

26-03-2020

Raadscommissie

13-02-2020

Raadsvergadering

20-02-2020

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

28-02-2020

Raadscommissie

09-04-2020

Raadsvergadering

16-04-2020

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

18-06-2020

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

30-06-2020

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

27-06-2019 t/m 30-06-2020

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

30-06-2020

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

07-07-2020

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

30-10-2017 t/m 29-09-2020

Export LTA naar Excel