Inloggen

Resultaten

O 496
Optisport (financiële ontwikkelingen)
O 501
Integrale (ruimtelijke en sociale) gebiedsvisie Paasbos
O 511
Visie op laadinfrastructuur en plaatsingsbeleid
T 537
Visie op de vrijetijdseconomie (meenemen raad bij uitvoering)
M 445
Woonvisie gemeente Nijkerk 2020+ (niet-grondgebonden woningen)
Afgedaan
P 490
Voorjaarsnota 2021
O 78
Subsidie- en tarievenbeleid
O 410
Brede aanpak laaggeletterdheid
O 458
Herinrichting wijken Rensselaer en Campenbuurt
O 497
Verordening Leerlingenvervoer

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

30-06-2021

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

30-06-2021

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

30-06-2021

Raadsinformatiebrief

30-06-2021

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

18-02-2021 t/m 30-09-2021

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

01-07-2021

Raadsvergadering

01-07-2021

B&W

06-07-2021

Raadscommissie

09-09-2021

Raadsvergadering

23-09-2021

B&W

06-07-2021

Raadscommissie

09-09-2021

B&W

06-07-2021

Raadscommissie

09-09-2021

Raadsvergadering

23-09-2021

B&W

14-12-2021

Raadscommissie

13-01-2022

Raadsvergadering

27-01-2022

B&W

06-07-2021

Raadscommissie

09-09-2021

Raadsvergadering

23-09-2021

Beeldvorming

02-09-2021

Export LTA naar Excel