Inloggen

Resultaten

T 441
Exploitatiebijdrage Optisport
T 558
Bestemmingsplan Doornsteeg, fase 3 (circulair bouwen)
T 559
Bestemmingsplan Doornsteeg, fase 3 (woonwagenstandplaatsen)
T 573
Jaarstukken (aandachtspunten accountant)
O 258
Beleidskader duurzame opwek wind
O 370
Kaderstelling ontwikkeling Middelaar Oost (Klaarwater)
O 526
Beheerplan Sloten & bermen
O 566
Kaderstelling bouwplan Bronswerk, Nijkerk
T 616
Kleine windmolens en beleidskader wind
Nieuw
O 531
Hondenbeleid

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

21-04-2022

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

28-04-2022

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

28-04-2022

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

24-06-2021 t/m 30-04-2022

B&W

10-05-2022

Deadline aanleveren stukken bij griffie

17-05-2022

Raadscommissie

09-06-2022

Raadsvergadering

23-06-2022

B&W

10-05-2022

Deadline aanleveren stukken bij griffie

17-05-2022

Raadscommissie

09-06-2022

Raadsvergadering

23-06-2022

B&W

10-05-2022

Raadsvergadering

30-06-2022

Raadscommissie

09-06-2022

B&W

10-05-2022

Deadline aanleveren stukken bij griffie

17-05-2022

Raadsvergadering

23-06-2022

Raadscommissie

09-06-2022

B&W

10-05-2022

Deadline aanleveren stukken bij griffie

17-05-2022

Raadscommissie

09-06-2022

Raadsvergadering

23-06-2022

B&W

17-05-2022

Raadscommissie

09-06-2022

B&W

28-06-2022

Raadsvergadering

22-09-2022

Raadscommissie

08-09-2022

Export LTA naar Excel