Inloggen

Resultaten

T 151
Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (uitkomsten fundamentele gedachtenwisseling)
O 562
Armoedebeleid (is Herijking Minimabeleid gemeente Nijkerk)
T 435
Opwek duurzame energie (windmolens)
O 483
Doornsteeg, fase 3
P 645
Visie, ambitie en kaderstelling Rechtmatigheidsverantwoording
O 724
Bestemmingsplan Verplaatsing agrarische paardenhouderij naar Westerdorpsstraat 97 te Hoevelaken
O 814
Beleidsregels Jeugdhulp Nijkerk
T 675
Bijeenkomst vanuit breedte van het Sociaal Domein (n.a.v. evaluatie 11 pilots)
O 94
Sociaal Domein
P 781
Programmabegroting 2024-2027

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2026

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2027

jan

feb

maa

apr

mei

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

25-07-2019 t/m 07-09-2023

B&W

12-09-2023

Beeldvorming

28-09-2023

Raadscommissie

05-10-2023

Raadsvergadering

26-10-2023

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

12-09-2023

B&W

12-09-2023

Raadscommissie

05-10-2023

Raadsvergadering

26-10-2023

B&W

12-09-2023

Raadsvergadering

26-10-2023

Raadscommissie

05-10-2023

B&W

12-09-2023

Raadscommissie

05-10-2023

Raadsvergadering

26-10-2023

B&W

12-09-2023

Raadscommissie

05-10-2023

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

21-04-2022 t/m 14-09-2023

Beeldvorming

14-09-2023

B&W

19-09-2023

Raadsvergadering

02-11-2023

Export LTA naar Excel