Inloggen

Resultaten

O 680
Herontwikkeling woonzorgcentrum St. Jozef, Nijkerk
O 687
Bestemmingsplan 2e veegplan kernen en bedrijventerreinen
Nieuw
O 296
Regionale Energie Strategie (RES)
O 565
Visie werklocaties 2020-2030 en regionaal programma werklocaties 2021-2025 Foodvalley
O 180
Programma Volwassenen en ouderen
O 462
Aanpak toekomstbestendige bedrijventerreinen
O 677
Veiligheid
T 151
Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (uitkomsten fundamentele gedachtenwisseling)
T 376
Inrichting nieuwe wijken (in kader van Detailhandelsstructuurvisie)
T 651
Circulair bouwen deelplan 3 Nijkerkerveen

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2026

jan

feb

maa

apr

mei

B&W

04-10-2022

Deadline aanleveren stukken bij griffie

11-10-2022

Raadscommissie

17-11-2022

Raadsvergadering

24-11-2022

B&W

04-10-2022

Deadline aanleveren stukken bij griffie

11-10-2022

Raadscommissie

17-11-2022

Raadsvergadering

24-11-2022

Raadscommissie

06-10-2022

Raadsvergadering

20-10-2022

Raadscommissie

08-06-2023

Raadsvergadering

22-06-2023

B&W

11-10-2022

Deadline aanleveren stukken bij griffie

11-10-2022

Raadscommissie

17-11-2022

Raadsvergadering

24-11-2022

B&W

11-10-2022

Raadscommissie

17-11-2022

Raadsvergadering

24-11-2022

Beeldvorming

13-10-2022

Beeldvorming

13-10-2022

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

25-07-2019 t/m 20-10-2022

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

20-10-2022

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

20-10-2022

Export LTA naar Excel