Inloggen

Resultaten

M 255
Hondenbelasting
O 594
Quick scan rekenkamercommissie Leges
T 492
Aanpak overlastsituaties
O 610
Herziening bestemmingsplan Van Dijkhuizenstraat 50
O 618
Bestemmingplan Nieuwe Kerkstraat 14
Nieuw
O 621
Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Nijkerk 2017, 6e herziening Prinsenweg 10a
Nieuw
O 458
Herinrichting wijken Rensselaer en Campenbuurt
O 568
Participatieplan (Omgevingswet)
T 601
Transformatie voor het onderdeel leerlingenvervoer data gestuurd inregelen (kwartaalrapportage)
Attentie
T 602
Aandacht in OOGO aan de transformatie leerlingenvervoer en rol samenwerkingsverbanden
Attentie

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

24-02-2022

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

25-02-2022

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

12-11-2020 t/m 28-02-2022

B&W

01-03-2022

Deadline aanleveren stukken bij griffie

08-03-2022

Raadscommissie

14-04-2022

Raadsvergadering

21-04-2022

B&W

01-03-2022

Deadline aanleveren stukken bij griffie

08-03-2022

Raadsvergadering

21-04-2022

Raadscommissie

14-04-2022

B&W

01-03-2022

Deadline aanleveren stukken bij griffie

08-03-2022

Raadsvergadering

21-04-2022

Raadscommissie

14-04-2022

B&W

08-03-2022

Raadscommissie

14-04-2022

Raadsvergadering

21-04-2022

B&W

13-09-2022

Raadscommissie

06-10-2022

Raadsvergadering

20-10-2022

B&W

08-03-2022

Raadscommissie

14-04-2022

B&W

17-05-2022

Raadscommissie

09-06-2022

Raadsvergadering

23-06-2022

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

10-03-2022

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

10-03-2022

Export LTA naar Excel