Inloggen

Resultaten

P 645
Visie, ambitie en kaderstelling Rechtmatigheidsverantwoording
O 672
Gebiedsuitwerking Spoorkamp I en II
T 28
Bestemmingsplan Buitengebied (2017-026) - implementatie Plussenbeleid, Menukaart en Functieveranderingsbeleid RFV
T 287
N301
T 431
Opwek duurzame energie (40 hectare zonneveld langs A28)
M 432
Haalbaarheidsonderzoek zon op locatie voormalig zwembadterrein bij Luxool
T 434
Opwek duurzame energie (betrekken partijen)
T 435
Opwek duurzame energie (windmolens)
T 436
Opwek duurzame energie (regie proces)
O 535
Woningbouwprogrammering

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2026

jan

feb

maa

apr

Deadline aanleveren stukken bij griffie

28-06-2022

B&W

21-06-2022

Raadsvergadering

22-09-2022

Raadscommissie

08-09-2022

B&W

21-06-2022

Deadline aanleveren stukken bij griffie

28-06-2022

Raadscommissie

08-09-2022

Raadsvergadering

22-09-2022

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

30-05-2017 t/m 23-06-2022

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

23-06-2022

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

23-06-2022

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

23-06-2022

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

23-06-2022

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

23-06-2022

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

23-06-2022

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

23-06-2022

Export LTA naar Excel