Inloggen

Resultaten

O 185
Voortgang dialoogvoorstellen Sociaal Domein
Attentie
T 265
Inventarisatie van de behoefte van de sportverenigingen (vooral in relatie tot Luxool)
O 209
Voortgangsrapportage Regio FoodValley
P 223
Programmabegroting 2020-2023
M 256
In elke wijk een AED
Attentie
T 303
Uitvoering motie 'In elke wijk een AED'
Attentie
T 329
GBLT (klanttevredenheidsonderzoek)
Attentie
M 335
Dweilen met de kraan dicht (Routekaart energieneutraal)
Nieuw
M 341
Eerste aanzet voor dekkingsmogelijkheden
Nieuw
P 224
2e Bestuursrapportage 2019

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2020

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2021

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

24-10-2019

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

24-10-2019

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

31-10-2019

Raadsvergadering

31-10-2019

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

31-10-2019

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

31-10-2019

Raadsinformatiebrief

16-05-2019 t/m 31-10-2019

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

31-10-2019

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

31-10-2019

B&W

05-11-2019

Raadscommissie

02-12-2019

Raadsvergadering

12-12-2019

Export LTA naar Excel