Inloggen

Resultaten

O 216
Strategische beleidsvisie op Werk
P 563
Beleidskader rechtmatigheid en accountantscontrole (controleprotocol)
O 91
Stadshaven, fase 1A
O 164
Gemeentelijk Rioleringsplan
O 523
Beheerplan Groen
O 524
Beheerplan Speelvoorzieningen
O 529
Beleidsplan Openbaar Groen
O 530
Beleidsplan Speelruimte
T 591
Nota Inbreidingslocaties gemeente Nijkerk
O 609
Burgerinitiatief Urban Sports

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2026

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

B&W

04-10-2022

Deadline aanleveren stukken bij griffie

11-10-2022

Raadscommissie

17-11-2022

Raadsvergadering

24-11-2022

B&W

04-10-2022

Deadline aanleveren stukken bij griffie

11-10-2022

Raadsvergadering

24-11-2022

Deadline aanleveren stukken bij griffie

11-10-2022

B&W

04-10-2022

Raadscommissie

17-11-2022

Raadsvergadering

24-11-2022

B&W

04-10-2022

Deadline aanleveren stukken bij griffie

11-10-2022

Raadscommissie

17-11-2022

Raadsvergadering

24-11-2022

B&W

04-10-2022

Deadline aanleveren stukken bij griffie

11-10-2022

Raadsvergadering

24-11-2022

Raadscommissie

17-11-2022

B&W

04-10-2022

Raadsvergadering

24-11-2022

Raadscommissie

17-11-2022

B&W

04-10-2022

Deadline aanleveren stukken bij griffie

11-10-2022

Raadscommissie

17-11-2022

Raadsvergadering

24-11-2022

B&W

04-10-2022

Deadline aanleveren stukken bij griffie

11-10-2022

Raadscommissie

17-11-2022

Raadsvergadering

24-11-2022

B&W

04-10-2022

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

11-10-2022

Raadscommissie

09-09-2021 t/m 17-11-2022

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

04-10-2022

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

31-10-2024

Export LTA naar Excel