Inloggen

Resultaten

O 325
Bestemmingsplan Woningbouw centrumplan Nijkerkerveen
O 177
Omgevingsvisie
O 345
Vaststellen ontwerpbestemmingsplan Weldammerlaan 9, Hoevelaken
T 151
Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (uitkomsten fundamentele gedachtenwisseling)
T 28
Bestemmingsplan Buitengebied (2017-026) - implementatie Plussenbeleid, Menukaart en Functieveranderingsbeleid RFV
T 152
Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (dekking kosten)
T 166
Kaderstelling herontwikkeling Koninginneweg 1, Hoevelaken
T 308
Waterhuishouding plangebied De Goede Woning, Nijkerkerveen
T 323
Ontwikkeling Spaanse Leger (woningbouwprogrammering)
O 350
Vaststellen belastingverordeningen 2020
Nieuw

aug

sep

okt

nov

dec

2020

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2021

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

B&W

05-11-2019

Raadscommissie

02-12-2019

Raadsvergadering

12-12-2019

Raadscommissie

14-11-2019

Raadsvergadering

21-11-2019

Raadscommissie

14-11-2019

Raadsvergadering

21-11-2019

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

25-07-2019 t/m 21-11-2019

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

30-05-2017 t/m 21-11-2019

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

21-11-2019

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

21-11-2019

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

21-11-2019

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

20-06-2019 t/m 21-11-2019

Raadsvergadering

21-11-2019

Export LTA naar Excel