Inloggen

Resultaten

O 756
Omgevingsvisie 2.0
O 886
Wijziging gemeenschappelijke regeling VGGM
P 893
Jaarstukken 2023
O 947
Actualiseren Financiële Verordening / Controleverordening
O 946
Doorontwikkeling samenwerking BNLP
O 975
Inkoopbeleid
O 1004
Mobiliteitsvisie 2.0
Alert
S 1006
Project Skaeve Huse
Afgedaan
T 705
Beleidsregels Jeugdhulp Nijkerk
Alert
T 752
Preventieve activiteiten een plaats geven in de infographic Toegang naar Jeugdhulp Nijkerk
Alert

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2026

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2027

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2028

jan

feb

maa

B&W (= deadline aanleveren stukken bij griffie)

16-04-2024 (Afgedaan)

Raadscommissie

23-05-2024

Raadsvergadering

30-05-2024

Beeldvorming

16-05-2024

B&W (= deadline aanleveren stukken bij griffie)

16-04-2024 (Afgedaan)

Raadscommissie

23-05-2024

Raadsvergadering

30-05-2024

B&W (= deadline aanleveren stukken bij griffie)

25-06-2024

Raadscommissie

12-09-2024

Raadsvergadering

26-09-2024

B&W (= deadline aanleveren stukken bij griffie)

16-04-2024 (Afgedaan)

Raadscommissie

23-05-2024

Raadsvergadering

27-06-2024

B&W (= deadline aanleveren stukken bij griffie)

16-04-2024 (Afgedaan)

Raadsvergadering

30-05-2024

Raadsinformatiebrief

16-04-2024 (Afgedaan)

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

30-06-2024

B&W (= deadline aanleveren stukken bij griffie)

16-04-2024 (Afgedaan)

Raadsvergadering

30-05-2024

B&W (= deadline aanleveren stukken bij griffie)

16-04-2024

Raadscommissie

23-05-2024

Raadsvergadering

30-05-2024

Antwoord op schriftelijke vragen

19-03-2024 t/m 16-04-2024 (Afgedaan)

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

08-09-2022 t/m 18-04-2024

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

17-11-2022 t/m 18-04-2024

Export LTA naar Excel