Inloggen

Resultaten

T 28
Bestemmingsplan Buitengebied (2017-026) - implementatie Plussenbeleid, Menukaart en Functieveranderingsbeleid RFV
M 1
Raadsvoorstellen vanuit Regio FoodValley
O 364
Verlenging beleidskader Opvang en bescherming Moed Moet
O 387
Vaststellen komgrenzen Wegenverkeerswet gemeente Nijkerk
O 391
Aanwijzing Functionaris Gegevensbescherming
O 392
Proces aanbesteding accountantsdiensten vanaf boekjaar 2021
O 251
Wijziging Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Nijkerk 2014
O 257
Afwegingskader ontwikkeling zonnevelden
O 296
Regionale Energie Strategie (RES)
O 315
PDV/GDV-beleid Regio FoodValley

dec

2020

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2021

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

30-05-2017 t/m 26-03-2020

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

30-05-2017 t/m 26-03-2020

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

26-03-2020

Raadsvergadering

26-03-2020

Raadsvergadering

26-03-2020

Raadsvergadering

26-03-2020

B&W

31-03-2020

Raadscommissie

14-05-2020

Raadsvergadering

28-05-2020

B&W

31-03-2020

Raadsvergadering

28-05-2020

Raadscommissie

14-05-2020

B&W

31-03-2020

Raadscommissie

14-05-2020

Raadsvergadering

28-05-2020

B&W

07-04-2020

Raadscommissie

14-05-2020

Raadsvergadering

28-05-2020

Export LTA naar Excel