Inloggen

Resultaten

O 181
Ons Hoevelakense Bos
T 376
Inrichting nieuwe wijken (in kader van Detailhandelsstructuurvisie)
O 522
Vaststelling bestemmingsplan buitengebied 2017, 3e herziening Doornsteeg naast nr. 4
O 538
Vaststellen verordening beslistermijn Schuldhulpverlening
P 546
Stichting Veilig Thuis Gelderland Midden (ontwerpbegroting 2022)
Nieuw
O 81
Implementatie Omgevingswet
O 541
Economische visie gemeente Nijkerk
O 543
Duurzaamheid (algemeen)
O 417
Instellen gemeentelijke adviescommissie voor de omgevingskwaliteit
T 494
Inkoop in voorliggend veld
Attentie

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

27-05-2021

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

27-05-2021

Raadsvergadering

27-05-2021

Raadsvergadering

27-05-2021

Raadsinformatiebrief

31-05-2021

Raadscommissie

10-06-2021

Beeldvorming

03-06-2021

Raadscommissie

09-09-2021

Raadsvergadering

23-09-2021

Beeldvorming

03-06-2021

Raadscommissie

09-09-2021

Raadsvergadering

23-09-2021

Beeldvorming

03-06-2021

Raadscommissie

10-06-2021

Raadscommissie

07-10-2021

Raadsvergadering

14-10-2021

Raadsinformatiebrief

17-06-2021

Export LTA naar Excel