Inloggen

Resultaten

T 149
Clusteroverstijgende afweging Dialoog Samen aan Zet
O 209
Voortgangsrapportage Regio FoodValley
P 223
Programmabegroting 2020-2023
M 256
In elke wijk een AED
T 303
Uitvoering motie 'In elke wijk een AED'
T 329
GBLT (klanttevredenheidsonderzoek)
M 335
Dweilen met de kraan dicht (Routekaart energieneutraal)
M 341
Eerste aanzet voor dekkingsmogelijkheden
P 224
2e Bestuursrapportage 2019
O 251
Wijziging Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Nijkerk 2014

aug

sep

okt

nov

dec

2020

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2021

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

31-10-2019

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

31-10-2019

Raadsvergadering

31-10-2019

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

31-10-2019

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

31-10-2019

Raadsinformatiebrief

16-05-2019 t/m 31-10-2019

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

31-10-2019

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

31-10-2019

B&W

05-11-2019

Raadscommissie

02-12-2019

Raadsvergadering

12-12-2019

B&W

05-11-2019

Beeldvorming

28-11-2019

Raadscommissie

02-12-2019

Raadsvergadering

12-12-2019

Export LTA naar Excel