Inloggen

Resultaten

M 369
Bladkorven
Attentie Nieuw
P 359
VGGM (kaderbrief, jaarstukken, begroting)
P 360
Regio De Vallei (kaderbrief, jaarstukken, begroting)
O 292
Woonvisie 2019
O 177
Omgevingsvisie
P 355
Regio Foodvalley (kaderbrief, jaarstukken, begroting en voortgangsrapportage)
P 356
Omgevingsdienst De Vallei (kaderbrief, jaarstukken, begroting)
T 125
Vervolg voorstellen dialooggroep Sociaal Domein ‘Samen aan Zet’ (ambtelijke capaciteit)
T 28
Bestemmingsplan Buitengebied (2017-026) - implementatie Plussenbeleid, Menukaart en Functieveranderingsbeleid RFV
O 268
Evenementenbeleid

okt

nov

dec

2020

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2021

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

31-12-2019

B&W

07-01-2020

Raadscommissie

13-02-2020

Raadsvergadering

20-02-2020

B&W

07-04-2020

Raadscommissie

14-05-2020

Raadsvergadering

28-05-2020

B&W

07-01-2020

Raadscommissie

13-02-2020

Raadsvergadering

20-02-2020

B&W

07-04-2020

Raadscommissie

14-05-2020

Raadsvergadering

28-05-2020

Beeldvorming

09-01-2020

Raadscommissie

16-01-2020

Raadsvergadering

30-01-2020

B&W

14-01-2020

Raadsvergadering

20-02-2020

Raadscommissie

13-02-2020

Beeldvorming

06-02-2020

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

25-06-2020

Raadscommissie

12-11-2020

Raadsvergadering

19-11-2020

B&W

14-01-2020

Raadscommissie

13-02-2020

Raadsvergadering

20-02-2020

B&W

07-04-2020

Raadscommissie

14-05-2020

Raadsvergadering

28-05-2020

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

01-10-2020

B&W

14-01-2020

Raadscommissie

13-02-2020

Raadsvergadering

20-02-2020

B&W

07-04-2020

Raadscommissie

14-05-2020

Raadsvergadering

28-05-2020

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

16-01-2020

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

30-05-2017 t/m 23-01-2020

Beeldvorming

23-01-2020

Export LTA naar Excel