Inloggen

Resultaten

O 523
Beheerplan Groen
O 524
Beheerplan Speelvoorzieningen
O 526
Beheerplan Sloten & bermen
O 529
Beleidsplan Openbaar Groen
O 530
Beleidsplan Speelruimteplan
O 531
Hondenbeleid
O 539
Project Duurzame verbinding A28
O 551
Woningbouw Bruins Slotlaan 76 e.o., Nijkerk
O 562
Herijking Minimabeleid gemeente Nijkerk
O 568
Participatieplan (Omgevingswet)

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2026

jan

feb

maa

apr

B&W

21-06-2022

Raadsvergadering

22-09-2022

Raadscommissie

08-09-2022

B&W

21-06-2022

Raadsvergadering

22-09-2022

Raadscommissie

08-09-2022

B&W

21-06-2022

Deadline aanleveren stukken bij griffie

28-06-2022

Raadsvergadering

22-09-2022

Raadscommissie

08-09-2022

B&W

21-06-2022

Raadscommissie

08-09-2022

Raadsvergadering

22-09-2022

B&W

21-06-2022

Raadscommissie

08-09-2022

Raadsvergadering

22-09-2022

B&W

21-06-2022

Deadline aanleveren stukken bij griffie

28-06-2022

Raadscommissie

08-09-2022

B&W

04-10-2022

Deadline aanleveren stukken bij griffie

11-10-2022

Raadsvergadering

24-11-2022

Raadscommissie

17-11-2022

B&W

21-06-2022

Deadline aanleveren stukken bij griffie

28-06-2022

Raadscommissie

08-09-2022

Raadsvergadering

22-09-2022

B&W

21-06-2022

Deadline aanleveren stukken bij griffie

28-06-2022

Raadscommissie

08-09-2022

Raadsvergadering

22-09-2022

B&W

21-06-2022

Deadline aanleveren stukken bij griffie

28-06-2022

Raadscommissie

08-09-2022

Raadsvergadering

22-09-2022

B&W

21-06-2022

Deadline aanleveren stukken bij griffie

28-06-2022

Raadscommissie

08-09-2022

B&W

04-10-2022

Deadline aanleveren stukken bij griffie

11-10-2022

Raadscommissie

17-11-2022

Raadsvergadering

24-11-2022

Export LTA naar Excel