Inloggen

Resultaten

O 532
Beleids- en beheerplan Begraafplaatsen
O 536
Beleidsplan mantelzorgwoningen
O 398
Evaluatie inzet jongerenloket
O 399
Activiteitenplan integratie statushouders
O 80
Exploitatie buitensportaccommodaties
Attentie
T 28
Bestemmingsplan Buitengebied (2017-026) - implementatie Plussenbeleid, Menukaart en Functieveranderingsbeleid RFV
T 189
Camerasysteem ten behoeve van verkeersregulering binnenstad
T 446
Woonvisie gemeente Nijkerk 2020+ (toewijzingsmodel)
P 486
Bedrijfsvoeringsorganisatie Valleihopper (P&C cyclus)
P 517
Jaarstukken 2020

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

B&W

11-05-2021

Raadscommissie

10-06-2021

Raadsvergadering

24-06-2021

Beeldvorming

03-06-2021

B&W

11-05-2021

Raadsvergadering

24-06-2021

Raadscommissie

10-06-2021

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

13-05-2021

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

13-05-2021

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

20-05-2021

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

30-05-2017 t/m 20-05-2021

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

20-05-2021

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

20-05-2021

Raadscommissie

20-05-2021

Raadsvergadering

27-05-2021

Raadscommissie

10-02-2022

Raadsvergadering

24-02-2022

Raadscommissie

19-05-2022

Raadsvergadering

26-05-2022

Raadscommissie

20-05-2021

Raadsvergadering

24-06-2021

Export LTA naar Excel