Inloggen

Resultaten

O 622
Uitvoeringsplan Schuldhulpverlening 2021-2025 en Beleidsregels Schulddienstverlening
O 69
Afvalbeleidsplan
T 412
Beheerbureau Valleihopper
M 432
Haalbaarheidsonderzoek zon op locatie voormalig zwembadterrein bij Luxool
T 634
Onderzoek parkeren in nieuwbouwwijken
O 678
Beleidskader Toezicht en handhaving 2022-2025
T 689
Samenstelling Adviescommissie Omgevingskwaliteit
T 690
Speelboerderij ‘De Torteltuin’
P 355
Regio Foodvalley (planning & control cyclus)
T 676
Voortzetting projecten Welzijn op Recept en WelKOM huis (definitieve besluitvorming en inkoopvoorstel)

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2026

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

30-09-2022

Raadsinformatiebrief

30-09-2022

B&W

06-12-2022

Deadline aanleveren stukken bij griffie

13-12-2022

Raadscommissie

12-01-2023

Beeldvorming

05-10-2023

Raadscommissie

12-10-2023

Raadsvergadering

26-10-2023

Raadsinformatiebrief

30-09-2022

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

30-09-2022

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

16-12-2021 t/m 30-09-2022

Raadsinformatiebrief

30-09-2022

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

23-06-2022 t/m 30-09-2022

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

23-06-2022 t/m 30-09-2022

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

01-10-2022

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

21-04-2022 t/m 01-10-2022

Export LTA naar Excel