Inloggen

Resultaten

O 970
Aanvraag omgevingsvergunning Veenwal 6 Hoevelaken
Alert
O 450
Standplaatsenbeleid en de markt
Afgedaan
O 423
Gemeentehuis
O 69
Programma van afval naar grondstof
O 860
Rekenkamerrapport Ondermijning
O 164
Programma water (voorheen Gemeentelijk Rioleringsplan)
O 295
Routekaart Nijkerk energieneutraal
Alert
O 530
Plan en programma Bewegen en spelen
M 661
Vervolgproces Kerkplein
Alert
O 723
Participatievisie

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2026

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2027

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2028

jan

feb

maa

Raadsinformatiebrief

31-03-2024

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

01-04-2024

Raadsinformatiebrief

02-04-2024 (Afgedaan)

Raadsinformatiebrief

30-06-2024

Raadscommissie

11-04-2024 (Afgedaan)

Raadsvergadering

25-04-2024

Raadscommissie

11-04-2024 (Afgedaan)

Raadsvergadering

27-06-2024

B&W (= deadline aanleveren stukken bij griffie)

16-04-2024 (Afgedaan)

Raadscommissie

23-05-2024

Raadsvergadering

30-05-2024

B&W (= deadline aanleveren stukken bij griffie)

16-04-2024

Raadscommissie

23-05-2024

Raadsvergadering

30-05-2024

B&W (= deadline aanleveren stukken bij griffie)

25-06-2024

Raadsvergadering

26-09-2024

Raadscommissie

12-09-2024

B&W (= deadline aanleveren stukken bij griffie)

16-04-2024 (Afgedaan)

Raadscommissie

23-05-2024

Raadsvergadering

30-05-2024

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

24-02-2022 t/m 16-04-2024

B&W (= deadline aanleveren stukken bij griffie)

16-04-2024 (Afgedaan)

Raadscommissie

23-05-2024

Raadsvergadering

30-05-2024

Export LTA naar Excel