Inloggen

Resultaten

O 501
Integrale (ruimtelijke en sociale) gebiedsvisie Paasbos
O 526
Beheerplan Sloten & bermen
O 531
Hondenbeleid
O 539
Project Duurzame verbinding A28
Attentie
O 567
Kaderstelling bouwplan Poort naar Hoevelaken
T 582
Maatschappelijke tender (duurzame opwek zon op land)
Attentie
O 630
Bestemmingsplan Buitengebied Nijkerk 2017, 7e herziening Domstraat 60-60a
T 634
Onderzoek parkeren in nieuwbouwwijken
Attentie
O 672
Gebiedsuitwerking Spoorkamp I en II
T 675
Bijeenkomst vanuit breedte van het Sociaal Domein (n.a.v. evaluatie 11 pilots)

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2026

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

Deadline aanleveren stukken bij griffie

13-09-2022

B&W

06-09-2022

Raadscommissie

06-10-2022

Raadsvergadering

20-10-2022

B&W

06-09-2022

Deadline aanleveren stukken bij griffie

13-09-2022

Raadsvergadering

20-10-2022

Raadscommissie

06-10-2022

B&W

06-09-2022

Deadline aanleveren stukken bij griffie

13-09-2022

Raadscommissie

06-10-2022

B&W

08-11-2022

Deadline aanleveren stukken bij griffie

15-11-2022

Raadsvergadering

15-12-2022

Raadscommissie

08-12-2022

B&W

06-09-2022

Deadline aanleveren stukken bij griffie

13-09-2022

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

06-09-2022

Raadscommissie

06-10-2022

Raadsvergadering

20-10-2022

B&W

06-09-2022

Deadline aanleveren stukken bij griffie

13-09-2022

Raadscommissie

06-10-2022

Raadsvergadering

20-10-2022

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

06-09-2022

B&W

06-09-2022

Deadline aanleveren stukken bij griffie

13-09-2022

Raadscommissie

06-10-2022

Raadsvergadering

20-10-2022

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

16-12-2021 t/m 06-09-2022

B&W

06-09-2022

Deadline aanleveren stukken bij griffie

13-09-2022

Raadscommissie

06-10-2022

Raadsvergadering

20-10-2022

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

21-04-2022 t/m 06-09-2022

Export LTA naar Excel