Inloggen

Resultaten

M 317
Kaderstelling Plan De Hofstee Doornsteeg
O 80
Exploitatie buitensportaccommodaties
M 131
Regionale Visie Regio Amersfoort (RRV)
O 133
Herijking parkeerbeleidsplan
O 187
Detailhandelsstructuurvisie Nijkerk (actualisatie)
O 78
Subsidie- en tarievenbeleid
O 212
Vaststellen Huisvestingsverordening
O 138
Tweede kaderstelling herontwikkeling Koninginneweg 1, Hoevelaken
O 251
Wijziging Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Nijkerk 2014
O 280
Regionaal Programma Kantoorlocaties FoodValley

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2020

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2021

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

28-06-2019

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

30-06-2019

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

01-06-2019 t/m 30-06-2019

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

14-12-2017 t/m 21-11-2019

B&W

02-07-2019

Raadsvergadering

26-09-2019

Commissie

12-09-2019

Beeldvorming

05-09-2019

B&W

02-07-2019

Commissie

12-09-2019

Raadsvergadering

26-09-2019

B&W

02-07-2019

Beeldvorming

05-09-2019

Commissie

12-09-2019

Commissie

02-12-2019

Raadsvergadering

12-12-2019

B&W

02-07-2019

Commissie

12-09-2019

Raadsvergadering

26-09-2019

B&W

02-07-2019

Commissie

12-09-2019

Raadsvergadering

26-09-2019

B&W

02-07-2019

Beeldvorming

05-09-2019

Commissie

10-10-2019

Raadsvergadering

17-10-2019

B&W

02-07-2019

Commissie

12-09-2019

Raadsvergadering

26-09-2019

Commissie

02-12-2019

Raadsvergadering

12-12-2019

Export LTA naar Excel