Inloggen

Resultaten

O 400
Invoering nieuwe wet Inburgering
Afgedaan
O 456
Mijlpalenplan doorontwikkeling organisatie
Attentie
T 537
Visie op de vrijetijdseconomie (meenemen raad bij uitvoering)
Alert
T 583
Mijlpalenplan doorontwikkeling organisatie (monitoring uitvoering)
Attentie Alert
P 355
Regio Foodvalley (planning & control cyclus)
Alert
O 554
Belastingverordeningen 2022
Alert
T 619
Herstellen schrijffout Economische visie
Alert
S 611
Huisvesting basisschool 'Het Baken'
Alert
T 366
Tegengaan openbaar gebruik en verkoop lachgas
O 550
Evaluatie Sterk tegen drugs in de gemeente Nijkerk 2016-2020

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

Beeldvorming

18-11-2021 (Afgedaan)

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

18-11-2021 (Afgedaan)

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

31-01-2022

B&W

11-01-2022

Deadline aanleveren stukken bij griffie

18-01-2022

Raadscommissie

10-02-2022

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

30-04-2022

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

31-07-2022

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

31-10-2022

Raadscommissie

10-11-2022

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

18-02-2021 t/m 18-11-2021

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

17-09-2020 t/m 23-11-2021

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

25-11-2021

B&W

18-01-2022

Raadscommissie

10-02-2022

Raadsvergadering

24-02-2022

B&W

12-04-2022

Raadscommissie

19-05-2022

Raadsvergadering

30-05-2022

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

01-10-2022

Raadsvergadering

25-11-2021

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

25-11-2021

Antwoord op schriftelijke vragen

26-10-2021 t/m 26-11-2021

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

30-11-2021

Raadsinformatiebrief

30-11-2021

Export LTA naar Excel