Inloggen

Resultaten

O 134
Bestemmingsplan Het Spaanse Leger
O 181
Uitvoeringsplan Hoevelakense Bos
M 130
Onderdeel parkeren, van motie: Uitwerking motie 30 maart 2017 n.a.v. samenhangend plan Visie Aantrekkelijk Nijkerk
T 77
Huis van de Stad
M 317
Kaderstelling Plan De Hofstee Doornsteeg
O 344
Vaststellen bestemmingsplan Schoenlapperweg 13-13a, Nijkerkerveen
T 125
Vervolg voorstellen dialooggroep Sociaal Domein ‘Samen aan Zet’ (ambtelijke capaciteit)
O 185
Voortgang dialoogvoorstellen Sociaal Domein
T 108
Wifi in de centra
T 265
Inventarisatie van de behoefte van de sportverenigingen (vooral in relatie tot Luxool)

aug

sep

okt

nov

dec

2020

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2021

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

B&W

15-10-2019

Raadsvergadering

21-11-2019

Raadscommissie

14-11-2019

B&W

15-10-2019

Raadscommissie

16-01-2020

Raadsvergadering

30-01-2020

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

17-10-2019

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

30-03-2017 t/m 17-10-2019

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

17-10-2019

Raadsvergadering

17-10-2019

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

24-10-2019

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

24-10-2019

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

30-10-2017 t/m 24-10-2019

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

24-10-2019

Export LTA naar Excel