Inloggen

Resultaten

M 1
Raadsvoorstellen vanuit Regio FoodValley
T 265
Inventarisatie van de behoefte van de sportverenigingen (vooral in relatie tot Luxool)
O 367
Vaststellen Verordening OZB 2020
Nieuw
P 220
Regio FoodValley (kaderbrief, jaarstukken, begroting en voortgangsrapportage)
T 264
Tiny houses
Attentie
M 317
Kaderstelling Plan De Hofstee Doornsteeg
Attentie
T 289
Jeugdprogramma: een kind- en gezinsvriendelijk gemeente Nijkerk 2019-2023 (2018-079)
Afgedaan
O 79
Beheer en onderhoud voetbalverenigingen
O 80
Exploitatie buitensportaccommodaties
T 331
Bunschoterweg 39 (oude school Holk)

okt

nov

dec

2020

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2021

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

30-05-2017 t/m 12-12-2019

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

12-12-2019

Raadsvergadering

12-12-2019

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

19-12-2019

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

19-12-2019

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

19-12-2019

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

11-04-2019 t/m 20-12-2019

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

31-12-2019

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

31-12-2019

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

27-05-2019 t/m 31-12-2019

Export LTA naar Excel