Inloggen

Resultaten

O 324
Wijzigen tarieventabel legesverordening en kwijtscheldingsregeling
O 80
Exploitatie buitensportaccommodaties
T 189
Camerasysteem ten behoeve van verkeersregulering binnenstad
P 220
Regio FoodValley (kaderbrief, jaarstukken, begroting en voortgangsrapportage)
O 258
Ruimtelijke mogelijkheden opwek nieuwe energie
O 182
Integrale beheervisie Openbare Ruimte
Attentie
O 138
Tweede kaderstelling herontwikkeling Koninginneweg 1, Hoevelaken
O 305
Nadere kaderstelling bouwplan Kerkplein
M 5
Bestemmingsplan Buitengebied, legalisering oude gevallen
M 131
Regionale Visie Regio Amersfoort (RRV)
Attentie

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2020

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2021

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

Raadsvergadering

26-09-2019

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

27-09-2019

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

30-09-2019

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

01-10-2019

Beeldvorming

03-10-2019

B&W

08-10-2019

Raadscommissie

14-11-2019

Raadsvergadering

21-11-2019

B&W

08-10-2019

Raadscommissie

14-11-2019

Raadscommissie

09-04-2020

Raadsvergadering

16-04-2020

B&W

08-10-2019

Raadscommissie

14-11-2019

Raadsvergadering

21-11-2019

B&W

08-10-2019

Raadscommissie

14-11-2019

Raadsvergadering

21-11-2019

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

10-10-2019

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

01-06-2019 t/m 10-10-2019

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

14-12-2017 t/m 21-11-2019

Export LTA naar Excel