Inloggen

Resultaten

M 445
Woonvisie gemeente Nijkerk 2020+ (niet-grondgebonden woningen)
M 491
Aanpak overlast Paasbos
M 432
Haalbaarheidsonderzoek zon op locatie voormalig zwembadterrein bij Luxool
O 401
Mobiliteitsvisie
T 505
Verkeerssituatie op de Oude Barneveldseweg (gedeelte Luxoolsweg - Beulenkamperweg)
T 106
Stationering van een ambulance in Nijkerk
Attentie
T 475
Transformatieplan Sociaal Domein en overzicht Taskforce Bezuinigingen (betrekken raad bij vervolg)
Attentie
O 509
Ambulancezorg
Nieuw
O 177
Omgevingsvisie
O 483
Kaderstelling ontwikkeling Doornsteeg, fase 3

dec

2021

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

18-02-2021

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

18-02-2021

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

25-02-2021

Raadscommissie

11-03-2021

B&W

02-03-2021

Raadscommissie

08-04-2021

Raadsvergadering

22-04-2021

B&W

11-05-2021

Raadscommissie

10-06-2021

Raadsvergadering

24-06-2021

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

03-03-2021

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

21-12-2018 t/m 04-03-2021

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

04-03-2021

Beeldvorming

04-03-2021

B&W

09-03-2021

Raadscommissie

08-04-2021

Raadsvergadering

22-04-2021

B&W

09-03-2021

Raadscommissie

08-04-2021

Raadsvergadering

22-04-2021

Export LTA naar Excel