Inloggen

Resultaten

O 672
Bestemmingsplan Spoorkamp 2 (leisure)
Afgedaan
O 762
Rekenkamerrapport Nijkerkse Inclusie Agenda
T 930
Maatregelen verkeersveiligheid Laakweg en Jacob de Boerweg
Alert
T 189
Camerasysteem ten behoeve van verkeersregulering binnenstad
Alert
O 695
Bestemmingsplan herziening, Woonzorghoeve Klaarwater 2 Hoevelaken
Alert
O 761
Jaarverslag Functionaris Gegevensbescherming
Alert
O 856
Onderstation van Liander/TenneT (onderdeel project Duurzame verbinding A28)
Alert
O 909
Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid
Alert
O 410
Brede aanpak laaggeletterdheid
Alert
T 929
Gesprek waterhuishouding in Nijkerkerveen en aanvullende maatregelen
Alert

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2026

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2027

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2028

jan

feb

maa

Raadsvergadering

28-03-2024 (Afgedaan)

Raadsvergadering

28-03-2024 (Afgedaan)

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

28-03-2024 t/m 30-06-2024

Raadsinformatiebrief

31-03-2025

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

21-09-2023 t/m 29-03-2024

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

31-03-2024

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

31-03-2024

Raadsinformatiebrief

31-03-2024

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

31-03-2024

Raadsinformatiebrief

31-03-2024

Raadsinformatiebrief

31-03-2024

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

21-09-2023 t/m 31-03-2024

Export LTA naar Excel