Inloggen

Resultaten

M 317
Kaderstelling Plan De Hofstee Doornsteeg
O 182
Integrale beheervisie Openbare Ruimte
M 5
Bestemmingsplan Buitengebied, legalisering oude gevallen
M 131
Regionale Visie Regio Amersfoort (RRV)
M 1
Raadsvoorstellen vanuit Regio FoodValley
M 256
In elke wijk een AED
O 292
Woonvisie gemeente Nijkerk 2020+
T 331
Bunschoterweg 39 (oude school Holk)
M 389
Mantelzorgwoningen
O 427
Wijzigen tarieventabel behorende bij de legesverordening 2020 ten aanzien van leges voor kabels en leidingen

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2021

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

18-06-2020

B&W

23-06-2020

Raadscommissie

10-09-2020

Raadsvergadering

24-09-2020

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

25-06-2020

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

14-12-2017 t/m 25-06-2020

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

30-05-2017 t/m 25-06-2020

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

25-06-2020

Raadsvergadering

25-06-2020

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

27-05-2019 t/m 25-06-2020

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

12-12-2019 t/m 25-06-2020

Raadsvergadering

25-06-2020

Export LTA naar Excel