Inloggen

Resultaten

O 400
Invoering nieuwe wet Inburgering
O 177
Omgevingsvisie
P 355
Regio Foodvalley (planning & control cyclus)
P 356
Omgevingsdienst De Vallei (planning & control cyclus)
P 358
GBLT (planning & control cyclus)
O 503
Uitvoeringsplan Geweld in afhankelijkheidsrelaties
Afgedaan
O 487
Regionale Ruimtelijke Verkenning Regio Foodvalley
Afgedaan
T 507
Ontwikkelbeeld 2030-2040 Regio Amersfoort
Attentie Afgedaan
S 544
Aanleg glasvezel Nieuwe Kerkstraat
Alert
T 419
Regiovisie Geweld in afhankelijkheidsrelaties
Alert

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

31-03-2021 (Afgedaan)

Beeldvorming

28-10-2021

B&W

05-10-2021

Raadsvergadering

25-11-2021

Raadscommissie

11-11-2021

B&W

06-04-2021 (Afgedaan)

Raadscommissie

20-05-2021

Raadsvergadering

27-05-2021

Beeldvorming

10-05-2021

Raadscommissie

09-09-2021

Raadscommissie

10-03-2022

Raadsvergadering

24-03-2022

B&W

06-04-2021 (Afgedaan)

Raadscommissie

20-05-2021

Raadsvergadering

27-05-2021

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

01-10-2021

B&W

06-04-2021 (Afgedaan)

Raadscommissie

20-05-2021

Raadsvergadering

27-05-2021

B&W

06-04-2021 (Afgedaan)

Raadscommissie

20-05-2021

Raadsvergadering

27-05-2021

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

08-04-2021 (Afgedaan)

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

12-04-2021 (Afgedaan)

Raadscommissie

12-04-2021 (Afgedaan)

Antwoord op schriftelijke vragen

12-03-2021 t/m 12-04-2021

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

13-04-2021

Export LTA naar Excel