Inloggen

Resultaten

S 679
Overlast ganzen en ander gevogelte
Afgedaan
O 696
Aanpassing Gemeenschappelijke Regeling en Governance GBLT
O 498
Verordening Jeugd (actualisatie)
O 565
Visie werklocaties 2020-2030 en regionaal programma werklocaties 2021-2025 Foodvalley
O 639
Stadshaven Nijkerk
O 258
Beleidskader duurzame opwek wind
Attentie
O 547
Evaluatie beleidskader duurzame opwek zon
Attentie
O 670
Beleidskader kleine windmolens
Attentie
O 570
Verstedelijkingsstrategie Arnhem-Nijmegen-Foodvalley
O 177
Omgevingsvisie

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2026

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

Antwoord op schriftelijke vragen

13-05-2022 t/m 14-07-2022 (Afgedaan)

B&W

23-08-2022

Deadline aanleveren stukken bij griffie

23-08-2022

Raadscommissie

08-09-2022

Raadsvergadering

22-09-2022

Beeldvorming

01-09-2022

Raadscommissie

08-09-2022

B&W

04-10-2022

Deadline aanleveren stukken bij griffie

11-10-2022

Raadscommissie

17-11-2022

Raadsvergadering

24-11-2022

B&W

06-09-2022

Deadline aanleveren stukken bij griffie

13-09-2022

Raadscommissie

06-10-2022

Raadsvergadering

20-10-2022

B&W

06-09-2022

Deadline aanleveren stukken bij griffie

13-09-2022

Raadscommissie

06-10-2022

Raadsvergadering

20-10-2022

B&W

06-09-2022

Deadline aanleveren stukken bij griffie

13-09-2022

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

06-09-2022

Raadscommissie

06-10-2022

Raadsvergadering

20-10-2022

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

06-09-2022

B&W

06-09-2022

Deadline aanleveren stukken bij griffie

13-09-2022

Raadsvergadering

20-10-2022

Raadscommissie

06-10-2022

B&W

06-09-2022

Deadline aanleveren stukken bij griffie

13-09-2022

Raadscommissie

06-10-2022

Raadsvergadering

20-10-2022

B&W

06-09-2022

Deadline aanleveren stukken bij griffie

13-09-2022

Raadscommissie

06-10-2022

Raadsvergadering

20-10-2022

Export LTA naar Excel