Inloggen

Resultaten

O 94
Sociaal Domein
T 336
Jaarlijkse rapportage voortgang uitvoering Routekaart Nijkerk energieneutraal
Alert
T 601
Transformatie voor het onderdeel leerlingenvervoer data gestuurd inregelen (kwartaalrapportage)
Attentie Alert
T 635
Terugkoppeling uitvoeringsprogramma Transitievisie Warmte
Alert
P 781
Programmabegroting 2024-2027
M 881
Participatie bij ombuigingsproces
Attentie
M 5
Bestemmingsplan Buitengebied, legalisering oude gevallen
Attentie
O 723
Participatievisie en -verordening
Attentie
O 791
Rekenkamercommissie (instellingsbesluit, vaststellen verordening en benoeming rekenkamerleden 2023)
Alert
O 815
Vaststellen bestemmingsplan ‘Herziening Slichtenhorsterweg 24, 24a’
Alert

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2026

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2027

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

Beeldvorming

14-09-2023 (Afgedaan)

Beeldvorming

07-03-2024

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

15-09-2023

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

15-09-2023

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

15-09-2023

B&W

19-09-2023 (Afgedaan)

Raadsvergadering

02-11-2023

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

29-06-2023 t/m 19-09-2023 (Afgedaan)

Raadscommissie

05-10-2023

Raadsvergadering

02-11-2023

Raadsinformatiebrief

20-09-2023 (Afgedaan)

Raadsinformatiebrief

30-06-2024

Raadsinformatiebrief

21-09-2023 (Afgedaan)

B&W

10-10-2023

Raadscommissie

16-11-2023

B&W

12-12-2023

Raadscommissie

18-01-2024

Raadsvergadering

25-01-2024

Raadsvergadering

21-09-2023

Raadsvergadering

21-09-2023

Export LTA naar Excel