Inloggen

Resultaten

O 187
Detailhandelsstructuurvisie Nijkerk (actualisatie)
O 78
Subsidie- en tarievenbeleid
O 238
Warmteverkenning en - visie
O 309
Bestemmingsplan De Goede Woning, Nijkerkerveen
O 315
PDV/GDV-beleid Regio FoodValley
O 332
Aanpassing Welstandsnota (n.a.v. pilot snelserviceformuler OddV)
O 333
Vaststellen bestemmingsplan Buitengebied 2017, herziening Slichtenhorsterweg 65 Nijkerk
S 343
Stalling fietsen in het centrum van Nijkerk
Nieuw
S 346
Onveiligheid kruispunt Torenstraat Venestraat
Nieuw
M 18
Doorgaand verkeer Holkerweg
Attentie

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2020

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2021

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

B&W

10-09-2019

Raadscommissie

10-10-2019

Raadsvergadering

17-10-2019

B&W

10-09-2019

Beeldvorming

03-10-2019

Raadscommissie

10-10-2019

Raadscommissie

16-01-2020

Raadsvergadering

30-01-2020

B&W

10-09-2019

Raadscommissie

10-10-2019

Raadsvergadering

17-10-2019

B&W

10-09-2019

Raadscommissie

10-10-2019

Raadsvergadering

17-10-2019

B&W

10-09-2019

Raadscommissie

10-10-2019

Raadsvergadering

17-10-2019

B&W

10-09-2019

Raadsvergadering

17-10-2019

B&W

10-09-2019

Raadscommissie

10-10-2019

Raadsvergadering

17-10-2019

Antwoord op schriftelijke vragen

12-07-2019 t/m 10-09-2019

Schriftelijke vragen

18-07-2019 t/m 10-09-2019

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

26-06-2017 t/m 12-09-2019

Export LTA naar Excel