Inloggen

Resultaten

O 324
Wijzigen tarieventabel legesverordening en kwijtscheldingsregeling
O 80
Exploitatie buitensportaccommodaties
S 349
Onderhoud openbare ruimte
Nieuw
P 220
Regio FoodValley (kaderbrief, jaarstukken, begroting en voortgangsrapportage)
O 81
Implementatie Omgevingswet
O 182
Integrale beheervisie Openbare Ruimte
O 138
Tweede kaderstelling herontwikkeling Koninginneweg 1, Hoevelaken
O 257
Afwegingskader ontwikkeling zonnevelden
O 305
Nadere kaderstelling bouwplan Kerkplein
O 309
Bestemmingsplan De Goede Woning, Nijkerkerveen

aug

sep

okt

nov

dec

2020

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2021

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

Raadsvergadering

26-09-2019

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

27-09-2019

Antwoord op schriftelijke vragen

28-08-2019 t/m 28-09-2019

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

01-10-2019

Beeldvorming

03-10-2019

Raadscommissie

14-11-2019

Raadsvergadering

30-01-2020

Raadscommissie

16-01-2020

B&W

08-10-2019

Raadscommissie

14-11-2019

Raadscommissie

09-04-2020

Raadsvergadering

16-04-2020

B&W

08-10-2019

Raadscommissie

14-11-2019

Raadsvergadering

21-11-2019

B&W

08-10-2019

Raadscommissie

14-11-2019

Raadsvergadering

21-11-2019

B&W

08-10-2019

Raadscommissie

14-11-2019

Raadsvergadering

21-11-2019

B&W

08-10-2019

Raadscommissie

14-11-2019

Raadsvergadering

21-11-2019

Export LTA naar Excel