Inloggen

Resultaten

O 294
Valleihopper
Attentie
T 303
Uitvoering motie 'In elke wijk een AED'
Attentie
O 324
Wijzigen tarieventabel legesverordening en kwijtscheldingsregeling
O 345
Bestemmingsplan Weldammerlaan 9, Hoevelaken
O 81
Implementatie Omgevingswet
T 77
Huis van de Stad
T 108
Wifi in de centra
O 350
Vaststellen belastingverordeningen 2020
T 109
Regionaal programma werklocaties FoodValley, locatie Spoorkamp
Afgedaan
O 305
Nadere kaderstelling bouwplan Kerkplein

okt

nov

dec

2020

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2021

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

14-11-2019

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

14-11-2019

Raadsvergadering

21-11-2019

Raadscommissie

14-11-2019

Raadscommissie

14-11-2019

Raadsvergadering

21-11-2019

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

21-11-2019

B&W

10-12-2019

Raadsvergadering

30-01-2020

Raadscommissie

16-01-2020

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

30-03-2017 t/m 21-11-2019

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

30-10-2017 t/m 21-11-2019

Raadsvergadering

21-11-2019

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

05-10-2017 t/m 28-11-2019 (Afgedaan)

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

28-11-2019

B&W

10-12-2019

Raadscommissie

16-01-2020

Raadsvergadering

30-01-2020

Export LTA naar Excel