Inloggen

Resultaten

P 223
Programmabegroting 2020-2023
Afgedaan
M 335
Dweilen met de kraan dicht (Routekaart energieneutraal)
Attentie Alert
M 341
Eerste aanzet voor dekkingsmogelijkheden
Attentie Alert
P 224
2e Bestuursrapportage 2019
O 91
Stedenbouwkundig plan (1e fase Havenkom - Vervolgproces Uitwerking Visie Aantrekkelijk Nijkerk, uitwerking Kerkplein/Havenkom)
Alert
O 182
Integrale beheervisie Openbare Ruimte
Alert
O 210
Strategische agenda Regio FoodValley
Alert
O 138
Tweede kaderstelling herontwikkeling Koninginneweg 1, Hoevelaken
Alert
O 280
Regionaal Programma Kantoorlocaties FoodValley
Alert
O 282
Huis van de Stad

okt

nov

dec

2020

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2021

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

Raadsvergadering

31-10-2019 (Afgedaan)

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

31-10-2019

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

31-10-2019

B&W

05-11-2019 (Afgedaan)

Raadscommissie

02-12-2019

Raadsvergadering

12-12-2019

B&W

12-11-2019

Raadsvergadering

12-12-2019

Raadscommissie

02-12-2019

B&W

12-11-2019

Raadscommissie

02-12-2019

B&W

10-03-2020

Raadscommissie

09-04-2020

Raadsvergadering

16-04-2020

B&W

12-11-2019

Raadscommissie

02-12-2019

Raadsvergadering

12-12-2019

B&W

11-02-2020

Raadscommissie

12-03-2020

Raadsvergadering

26-03-2020

B&W

12-11-2019

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

12-12-2019

B&W

12-11-2019

Raadscommissie

02-12-2019

Raadsvergadering

12-12-2019

B&W

11-02-2020

Raadscommissie

12-03-2020

Raadsvergadering

26-03-2020

Raadscommissie

14-11-2019

Raadsvergadering

21-11-2019

Export LTA naar Excel