Inloggen

Resultaten

P 388
De Valleihopper (planning & control cyclus)
T 411
Kaderbrief Valleihopper 2021-2024
Afgedaan
T 366
Tegengaan openbaar gebruik en verkoop lachgas
S 405
Beschadiging en diefstal fietsen bij stations
Alert
O 332
Aanpassing Welstandsnota (n.a.v. pilot snelserviceformule OddV)
O 390
Beheerplan onderhoud gemeentelijke gebouwen 2019-2038
O 178
Strategische Agenda Regio Amersfoort
Alert
O 379
Onderzoek Rekenkamercommissie 'Woonbeleid gemeente Nijkerk'
O 394
Wijzigen APV Nijkerk, maart 2020
Alert
O 402
Governance Regio Foodvalley

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2021

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

Raadscommissie

13-02-2020 (Afgedaan)

Raadsvergadering

20-02-2020 (Afgedaan)

B&W

07-04-2020

Raadscommissie

14-05-2020

Raadsvergadering

28-05-2020

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

18-02-2020 (Afgedaan)

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

20-02-2020 (Afgedaan)

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

31-05-2020

Antwoord op schriftelijke vragen

23-01-2020 t/m 24-02-2020

B&W

10-03-2020 (Afgedaan)

Raadsvergadering

16-04-2020

Raadscommissie

09-04-2020

B&W

10-03-2020 (Afgedaan)

Raadscommissie

09-04-2020

Raadsvergadering

16-04-2020

Raadscommissie

12-03-2020 (Afgedaan)

Raadsvergadering

26-03-2020

Raadscommissie

12-03-2020 (Afgedaan)

Raadsvergadering

16-04-2020

Raadsvergadering

26-03-2020

Raadscommissie

12-03-2020 (Afgedaan)

Raadscommissie

12-03-2020 (Afgedaan)

B&W

07-04-2020

Raadscommissie

14-05-2020

Raadsvergadering

28-05-2020

Export LTA naar Excel