Inloggen

Resultaten

O 671
Woningbouwmonitor
Alert
T 492
Aanpak overlastsituaties
Attentie Afgedaan
M 577
Rapportage Transformatie en Bezuinigingen Sociaal Domein
Alert
T 601
Transformatie voor het onderdeel leerlingenvervoer data gestuurd inregelen (kwartaalrapportage)
Alert
O 94
Sociaal Domein
Alert
O 685
Visie wonen, welzijn en zorg
Alert
O 456
Mijlpalenplan doorontwikkeling organisatie
Attentie Afgedaan
T 583
Mijlpalenplan doorontwikkeling organisatie (monitoring uitvoering)
Attentie Afgedaan
T 336
Jaarlijkse rapportage voortgang uitvoering Routekaart Nijkerk energieneutraal
Attentie
T 692
Analyse meicirculaire
Attentie Afgedaan

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2026

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

12-11-2020 t/m 01-07-2022 (Afgedaan)

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

01-07-2022

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

01-07-2022

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

01-07-2022

Beeldvorming

29-09-2022

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

11-10-2022

Raadsinformatiebrief

05-07-2022

B&W

06-09-2022

Deadline aanleveren stukken bij griffie

13-09-2022

Raadscommissie

06-10-2022

B&W

08-11-2022

Deadline aanleveren stukken bij griffie

15-11-2022

Raadscommissie

08-12-2022

Raadsvergadering

15-12-2022

Raadsinformatiebrief

06-07-2022 (Afgedaan)

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

21-02-2022 t/m 06-07-2022 (Afgedaan)

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

06-07-2022 (Afgedaan)

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

30-06-2023

Raadsinformatiebrief

23-06-2022 t/m 06-07-2022 (Afgedaan)

Export LTA naar Excel