Inloggen

Resultaten

O 348
Gescheiden inzameling grondstoffen bij scholen
Nieuw
S 351
Inzet van buurtsportcoaches
Nieuw
M 5
Bestemmingsplan Buitengebied, legalisering oude gevallen
M 131
Regionale Visie Regio Amersfoort (RRV)
T 106
Stationering van een ambulance in Nijkerk
T 160
Afhechting bestemmingsplan en financiële uitgangspunten Voorzieningencluster Nijkerkerveen
O 210
Strategische agenda Regio FoodValley
O 282
Huis van de Stad
S 352
Gevolgen uitspraak Programma Aanpak Stikstof
Nieuw
O 91
Stedenbouwkundig plan (1e fase Havenkom - Vervolgproces Uitwerking Visie Aantrekkelijk Nijkerk, uitwerking Kerkplein/Havenkom)

aug

sep

okt

nov

dec

2020

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2021

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

B&W

08-10-2019

Raadsvergadering

21-11-2019

Raadscommissie

14-11-2019

Antwoord op schriftelijke vragen

09-09-2019 t/m 09-10-2019

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

10-10-2019

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

01-06-2019 t/m 10-10-2019

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

14-12-2017 t/m 21-11-2019

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

21-12-2018 t/m 10-10-2019

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

10-10-2019

Raadscommissie

10-10-2019

Raadsvergadering

17-10-2019

Raadscommissie

02-12-2019

Raadsvergadering

12-12-2019

Raadscommissie

10-10-2019

Raadsvergadering

17-10-2019

Antwoord op schriftelijke vragen

09-09-2019 t/m 10-10-2019

B&W

15-10-2019

Raadsvergadering

21-11-2019

Raadscommissie

14-11-2019

Export LTA naar Excel