Inloggen

Resultaten

M 130
Onderdeel parkeren, van motie: Uitwerking motie 30 maart 2017 n.a.v. samenhangend plan Visie Aantrekkelijk Nijkerk
T 298
Verkeersveiligheid kruising afrit A28 met de N301 Berencamperweg
Attentie
O 94
Monitor Sociaal Domein
O 313
Integratie statushouders
T 2
Vervolg voorstellen dialoog cluster Leefstijl - kunstcentrum Collage
M 20
Behalen ambitie op duurzaamheidsdoelstelling Gemeente Nijkerk
Attentie
T 109
Regionaal programma werklocaties FoodValley, locatie Spoorkamp
Afgedaan
T 108
Wifi in de centra
Attentie
O 294
Valleihopper
M 254
Tegengaan Voedselverspilling

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2020

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2021

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

12-09-2019

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

31-01-2019 t/m 12-09-2019

Beeldvorming

19-09-2019

Beeldvorming

19-09-2019

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

30-05-2017 t/m 26-09-2019

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

26-09-2019

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

05-10-2017 t/m 26-09-2019

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

30-10-2017 t/m 26-09-2019

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

26-09-2019

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

26-09-2019

Export LTA naar Excel