Inloggen

Resultaten

O 80
Exploitatie buitensportaccommodaties
T 269
Addendum bij Gemeentelijk rioleringsplan Nijkerk 2018-2022
T 336
Jaarlijkse rapportage voortgang uitvoering Routekaart Nijkerk energieneutraal
T 339
Onderzoek innovatieve technieken
M 340
Doorontwikkeling Organisatie
O 410
Brede aanpak laaggeletterdheid
T 125
Vervolg voorstellen dialooggroep Sociaal Domein ‘Samen aan Zet’ (ambtelijke capaciteit)
T 151
Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (uitkomsten fundamentele gedachtenwisseling)
T 149
Clusteroverstijgende afweging Dialoog Samen aan Zet
T 152
Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (dekking kosten)

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2021

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

30-06-2020

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

30-06-2020

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

27-06-2019 t/m 30-06-2020

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

27-06-2019 t/m 30-06-2020

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

30-06-2020

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

30-06-2020

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

02-07-2020

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

25-07-2019 t/m 02-07-2020

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

02-07-2020

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

02-07-2020

Export LTA naar Excel