Inloggen

Resultaten

T 599
Concreet maken informatie over overlast en de effecten van maatregelen Paasbos (leefbaarheidsonderzoek)
Alert
P 359
VGGM (planning & control cyclus)
O 450
Standplaatsenbeleid en de markt
Alert
O 594
Onderzoek rekenkamercommissie over Leges
S 674
Recente ontwikkelingen rond Hoevelakense Bos
Afgedaan
T 676
Voortzetting projecten Welzijn op Recept en WelKOM huis (definitieve besluitvorming en inkoopvoorstel)
Alert
T 189
Camerasysteem ten behoeve van verkeersregulering binnenstad
T 492
Aanpak overlastsituaties
T 151
Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (uitkomsten fundamentele gedachtenwisseling)
O 398
Evaluatie inzet jongerenloket

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2026

jan

feb

maa

apr

Raadsinformatiebrief

11-05-2022

B&W

17-05-2022 (Afgedaan)

Raadscommissie

09-06-2022

Raadsvergadering

23-06-2022

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

17-05-2022

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

17-05-2022 (Afgedaan)

Raadscommissie

09-06-2022

Antwoord op schriftelijke vragen

25-04-2022 t/m 17-05-2022 (Afgedaan)

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

21-04-2022 t/m 17-05-2022

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

21-04-2022 t/m 01-10-2022

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

19-05-2022

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

12-11-2020 t/m 19-05-2022

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

25-07-2019 t/m 26-05-2022

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

26-05-2022

Export LTA naar Excel