Inloggen

Resultaten

M 18
Doorgaand verkeer Holkerweg
T 275
Bestemmingsplan binnenstad Nijkerk (routing)
O 295
Routekaart Nijkerk energieneutraal
O 316
Regio Deal Foodvalley
T 151
Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (uitkomsten fundamentele gedachtenwisseling)
T 152
Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (dekking kosten)
O 185
Voortgang dialoogvoorstellen Sociaal Domein
P 226
Jaarstukken 2018
T 108
Wifi in de centra
O 306
Bestemmingsplan Integraal Kindcentrum Doornsteeg, Nijkerk

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2020

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2021

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

26-06-2017 t/m 13-06-2019

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

13-06-2019

Commissie

13-06-2019

Raadsvergadering

27-06-2019

Commissie

13-06-2019

Raadsvergadering

27-06-2019

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

20-06-2019

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

20-06-2019

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

27-06-2019

Raadsvergadering

27-06-2019

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

30-10-2017 t/m 27-06-2019

Raadsvergadering

27-06-2019

Export LTA naar Excel