Inloggen

Resultaten

T 651
Circulair bouwen deelplan 3 Nijkerkerveen
Afgedaan
P 829
Nota beleidskaders rechtmatigheidsverantwoording 2023
Alert
O 216
Visie op Werk
Attentie
O 562
Armoedebeleid (is Herijking Minimabeleid gemeente Nijkerk)
Attentie
T 151
Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (uitkomsten fundamentele gedachtenwisseling)
O 423
Gemeentehuis
O 570
Verstedelijkingsstrategie Arnhem-Nijmegen-Foodvalley
T 189
Camerasysteem ten behoeve van verkeersregulering binnenstad
T 441
Exploitatiebijdrage Optisport
O 665
Evaluatie beleidsnota Woningsplitsing en kamerbewoning

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2026

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2027

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

21-09-2023 (Afgedaan)

Raadsvergadering

21-09-2023

Beeldvorming

28-09-2023

B&W

16-01-2024

Raadscommissie

08-02-2024

Raadsvergadering

29-02-2024

Beeldvorming

28-09-2023

B&W

16-01-2024

Raadscommissie

08-02-2024

Raadsvergadering

29-02-2024

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

25-07-2019 t/m 28-09-2023

Raadsinformatiebrief

30-09-2023

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

30-09-2023

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

30-09-2023

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

30-09-2023

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

30-09-2023

Export LTA naar Excel