Inloggen

Resultaten

O 525
Beheerplan Openbare verlichting
O 527
Beheerplan straatmeubilair en verkeersvoorzieningen
O 556
Vaststellen verordening OZB 2022
P 563
Vaststellen normenkader rechtmatigheidscontrole
O 567
Kaderstelling bouwplan Poort naar Hoevelaken
O 581
Bestemmingsplanherziening Slichtenhorsterweg 14 en naastgelegen perceel
O 606
Nota Parkeernormen
T 494
Inkoop in voorliggend veld
Attentie Afgedaan
O 541
Economische visie gemeente Nijkerk
Alert
P 516
2e Bestuursrapportage 2021

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

B&W

09-11-2021 (Afgedaan)

Raadsvergadering

16-12-2021

Raadscommissie

02-12-2021

B&W

09-11-2021 (Afgedaan)

Raadsvergadering

16-12-2021

Raadscommissie

02-12-2021

B&W

09-11-2021 (Afgedaan)

Raadsvergadering

16-12-2021

B&W

09-11-2021 (Afgedaan)

Raadsvergadering

16-12-2021

B&W

09-11-2021 (Afgedaan)

Raadsvergadering

16-12-2021

Raadscommissie

09-12-2021

B&W

09-11-2021 (Afgedaan)

Deadline aanleveren stukken bij griffie

09-11-2021 (Afgedaan)

Raadscommissie

09-12-2021

Raadsvergadering

16-12-2021

B&W

09-11-2021 (Afgedaan)

Raadscommissie

09-12-2021

Raadsvergadering

16-12-2021

Raadscommissie

11-11-2021 (Afgedaan)

Raadscommissie

11-11-2021 (Afgedaan)

Raadsvergadering

25-11-2021

B&W

16-11-2021 (Afgedaan)

Raadscommissie

02-12-2021

Raadsvergadering

16-12-2021

Export LTA naar Excel