Inloggen

Resultaten

O 565
Visie werklocaties 2020-2030 en regionaal programma werklocaties 2021-2025 Foodvalley
O 569
Bindend adviesrecht gemeenteraad bij afwijken Omgevingsplan
P 356
Omgevingsdienst De Vallei (planning & control cyclus)
P 359
VGGM (planning & control cyclus)
O 428
Tijdelijke huisvesting Spoorkamp II
O 498
Verordening Jeugd (aanpassen)
O 562
Herijking Minimabeleid gemeente Nijkerk
O 614
Verordening Individuele Studietoeslag / Wijziging re-integratieverordening
Nieuw
M 615
Individuele studietoeslag
Nieuw
T 28
Bestemmingsplan Buitengebied (2017-026) - implementatie Plussenbeleid, Menukaart en Functieveranderingsbeleid RFV

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

B&W

11-01-2022

Deadline aanleveren stukken bij griffie

18-01-2022

Raadscommissie

10-02-2022

Raadsvergadering

24-02-2022

B&W

11-01-2022

Deadline aanleveren stukken bij griffie

18-01-2022

Raadscommissie

10-02-2022

Raadsvergadering

24-02-2022

B&W

18-01-2022

Raadscommissie

10-02-2022

Raadsvergadering

24-02-2022

B&W

12-04-2022

Raadscommissie

19-05-2022

Raadsvergadering

30-05-2022

B&W

18-01-2022

Raadscommissie

10-02-2022

Raadsvergadering

24-02-2022

B&W

12-04-2022

Raadscommissie

19-05-2022

Raadsvergadering

30-05-2022

B&W

18-01-2022

Raadscommissie

10-02-2022

Raadsvergadering

24-02-2022

B&W

18-01-2022

Raadscommissie

10-02-2022

Raadsvergadering

24-02-2022

B&W

18-01-2022

Raadscommissie

10-02-2022

Raadsvergadering

24-02-2022

B&W

18-01-2022

Raadsvergadering

24-02-2022

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

18-01-2022

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

30-05-2017 t/m 21-01-2022

Export LTA naar Excel