Inloggen

Resultaten

O 81
Implementatie Omgevingswet
O 251
Wijziging Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Nijkerk 2014
O 258
Beleidskader duurzame opwek wind
O 428
Tijdelijke huisvesting Spoorkamp II
O 398
Evaluatie inzet jongerenloket
O 399
Activiteitenplan integratie statushouders
T 189
Camerasysteem ten behoeve van verkeersregulering binnenstad
T 446
Woonvisie gemeente Nijkerk 2020+ (toewijzingsmodel)
T 494
Inkoop in voorliggend veld
O 238
Warmteverkenning en - visie

dec

2021

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

B&W

11-05-2021

Raadscommissie

10-06-2021

Raadsvergadering

24-06-2021

B&W

11-05-2021

Raadscommissie

10-06-2021

Raadsvergadering

24-06-2021

B&W

11-05-2021

Raadscommissie

10-06-2021

Raadsvergadering

24-06-2021

B&W

11-05-2021

Raadscommissie

10-06-2021

Raadsvergadering

24-06-2021

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

13-05-2021

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

13-05-2021

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

20-05-2021

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

20-05-2021

Raadscommissie

20-05-2021

Raadscommissie

10-06-2021

Raadscommissie

11-11-2021

Raadsvergadering

25-11-2021

Export LTA naar Excel