Inloggen

Resultaten

T 675
Bijeenkomst vanuit breedte van het Sociaal Domein (n.a.v. evaluatie 11 pilots)
Nieuw
O 164
Gemeentelijk Rioleringsplan
O 182
Visie beheer Openbare Ruimte
T 336
Jaarlijkse rapportage voortgang uitvoering Routekaart Nijkerk energieneutraal
T 412
Beheerbureau Valleihopper
O 456
Mijlpalenplan doorontwikkeling organisatie
O 520
Regiovisie Ondersteuning met noodzakelijk verblijf (regio Amersfoort)
T 574
Programmabegroting (doelmatigheid en doeltreffendheid)
Attentie
M 578
Mobiele Camera Unit
O 579
Jaarverantwoording Kinderopvang

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2026

jan

feb

maa

apr

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

21-04-2022 t/m 28-06-2022

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

30-06-2022

B&W

04-10-2022

Deadline aanleveren stukken bij griffie

11-10-2022

Raadscommissie

17-11-2022

Raadsvergadering

24-11-2022

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

30-06-2022

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

30-06-2022

Raadsinformatiebrief

30-06-2022

Raadsinformatiebrief

30-06-2022

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

31-10-2022

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

30-06-2022

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

30-06-2022

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

30-06-2022

Raadsinformatiebrief

30-06-2022

Export LTA naar Excel