Inloggen

Resultaten

O 429
Advies over aanvraag aanwijzing lokale publieke media-instelling
Nieuw
T 102
Sportcomplex De Slag/Ridderspoor
O 138
Tweede kaderstelling herontwikkeling Koninginneweg 1, Hoevelaken
T 419
Regiovisie Geweld in afhankelijkheidsrelaties
T 420
Woondeal Amersfoort
O 210
Strategische agenda Regio FoodValley
T 265
Inventarisatie van de behoefte van de sportverenigingen (vooral in relatie tot Luxool)
Attentie
O 400
Invoering nieuwe wet Inburgering
T 28
Bestemmingsplan Buitengebied (2017-026) - implementatie Plussenbeleid, Menukaart en Functieveranderingsbeleid RFV
T 376
Inrichting nieuwe wijken (in kader van Detailhandelsstructuurvisie)

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2021

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

Raadsvergadering

24-09-2020

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

30-10-2017 t/m 29-09-2020

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

30-09-2020

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

30-09-2020

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

30-09-2020

Raadscommissie

08-10-2020

Raadsvergadering

15-10-2020

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

08-10-2020

B&W

13-10-2020

Raadsvergadering

19-11-2020

Raadscommissie

12-11-2020

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

30-05-2017 t/m 15-10-2020

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

15-10-2020

Export LTA naar Excel