Inloggen

Resultaten

M 683
Scheurverbod vogelrichtlijngebieden binnen Natura-2000 gebieden
O 305
Bouwplan Kerkplein, Nijkerk
T 480
Sociale woningbouw in Het Spaanse Leger
O 567
Bouwplan Poort naar Hoevelaken
T 582
Nieuwe zoekgebieden Zon op land (beleidskader duurzame opwek zon op land en maatschappelijke tender)
T 591
Nota Inbreidingslocaties gemeente Nijkerk
Attentie
O 700
Regionaal Perspectief Landelijk Gebied Foodvalley (RPLG)
M 733
Ruimte voor landbouwtransitie (onderzoeksagenda verstedelijkingsstrategie)
T 749
Omgevingsvisie 2.0 (procesplan en tijdspad)
M 754
Omgevingsvisie/Mobiliteitsvisie 2.0

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2026

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2027

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2028

jan

feb

maa

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

30-05-2022 t/m 14-05-2024

B&W (= deadline aanleveren stukken bij griffie)

14-05-2024

Raadscommissie

13-06-2024

Raadsvergadering

27-06-2024

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

14-05-2024

B&W (= deadline aanleveren stukken bij griffie)

14-05-2024

Raadscommissie

13-06-2024

Raadsvergadering

27-06-2024

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

14-05-2024

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

14-05-2024

B&W (= deadline aanleveren stukken bij griffie)

14-05-2024

Raadscommissie

13-06-2024

Raadsvergadering

27-06-2024

Beeldvorming

06-06-2024

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

14-05-2024

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

14-05-2024

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

24-11-2022 t/m 14-05-2024

Export LTA naar Excel