Inloggen

Resultaten

O 353
Bestemmingsplan deelplan 3 Nijkerkerveen
M 256
In elke wijk een AED
Attentie
T 337
Onderzoek gronden voor zonnevelden
Attentie
O 238
Warmteverkenning en - visie
O 365
Schuldhulpverlening
Nieuw
T 323
Ontwikkeling Spaanse Leger (woningbouwprogrammering)
T 269
Addendum bij Gemeentelijk rioleringsplan Nijkerk 2018-2022
T 336
Jaarlijkse rapportage voortgang uitvoering Routekaart Nijkerk energieneutraal
T 339
Onderzoek innovatieve technieken
Attentie
M 340
Doorontwikkeling Organisatie
Attentie

okt

nov

dec

2020

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2021

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

Raadscommissie

14-05-2020

Raadsvergadering

28-05-2020

Raadscommissie

03-12-2020

Raadsvergadering

10-12-2020

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

28-05-2020

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

27-06-2019 t/m 28-05-2020

Raadscommissie

11-06-2020

Raadsvergadering

25-06-2020

Beeldvorming

18-06-2020

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

20-06-2019 t/m 25-06-2020

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

30-06-2020

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

27-06-2019 t/m 30-06-2020

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

27-06-2019 t/m 30-06-2020

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

30-06-2020

Export LTA naar Excel