Inloggen

Resultaten

T 125
Vervolg voorstellen dialooggroep Sociaal Domein ‘Samen aan Zet’ (ambtelijke capaciteit)
T 151
Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (uitkomsten fundamentele gedachtenwisseling)
T 149
Clusteroverstijgende afweging Dialoog Samen aan Zet
T 152
Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (dekking kosten)
P 361
Voorjaarsnota 2020
T 371
Legesverordening
T 189
Camerasysteem ten behoeve van verkeersregulering binnenstad
O 404
Beheerplan havens
O 378
Onderzoek Rekenkamercommissie 'Dienstverlening in de gemeente Nijkerk'
O 409
Nota arbeidsmigranten

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2021

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

02-07-2020

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

25-07-2019 t/m 02-07-2020

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

02-07-2020

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

02-07-2020

Raadsvergadering

02-07-2020

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

02-07-2020

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

07-07-2020

B&W

07-07-2020

Raadsvergadering

24-09-2020

Raadscommissie

10-09-2020

Raadscommissie

10-09-2020

Raadsvergadering

24-09-2020

Raadscommissie

10-09-2020

Raadsvergadering

24-09-2020

Export LTA naar Excel