Inloggen

Resultaten

O 407
Onderzoek Meedoen
Attentie
O 556
Vaststellen verordening OZB 2022
Nieuw
P 489
Programmabegroting 2022-2025
P 516
2e Bestuursrapportage 2021
O 554
Belastingverordeningen 2022
Nieuw
T 412
Kaderbrief Valleihopper 2021-2024
T 408
Beleidsnota woningsplitsing en kamerbewoning
O 164
Gemeentelijk Rioleringsplan (evaluatie)
O 534
Beheerplan Kunstwerken
O 295
Routekaart Nijkerk energieneutraal

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

28-10-2021

B&W

02-11-2021

Raadsvergadering

16-12-2021

Raadsvergadering

04-11-2021

Raadscommissie

11-11-2021

Raadsvergadering

25-11-2021

Raadsvergadering

25-11-2021

Raadsinformatiebrief

01-01-2022

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

31-01-2022

B&W

22-02-2022

Raadscommissie

10-03-2022

B&W

09-05-2023

Raadsvergadering

22-06-2023

Raadsvergadering

29-06-2023

Export LTA naar Excel