Inloggen

Resultaten

T 189
Camerasysteem ten behoeve van verkeersregulering binnenstad
T 591
Nota Inbreidingslocaties gemeente Nijkerk
O 398
Evaluatie inzet jongerenloket
T 505
Verkeerssituatie op de Oude Barneveldseweg (gedeelte Luxoolseweg - Beulenkamperweg)
Attentie
T 504
Muziekstudio Oude Barneveldseweg
O 510
Monitor Economische Ontwikkeling
O 483
Doornsteeg, fase 3
O 593
Onderzoek rekenkamercommissie Afvalbeleid
O 523
Beheerplan Groen
O 524
Beheerplan Speelvoorzieningen

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

19-05-2022

Raadscommissie

09-09-2021 t/m 19-05-2022

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

26-05-2022

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

26-05-2022

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

30-05-2022

Raadsinformatiebrief

01-06-2022

Raadscommissie

09-06-2022

Raadsvergadering

23-06-2022

Raadscommissie

09-06-2022

B&W

21-06-2022

Raadsvergadering

22-09-2022

Raadscommissie

08-09-2022

B&W

21-06-2022

Raadsvergadering

22-09-2022

Raadscommissie

08-09-2022

Export LTA naar Excel