Inloggen

Resultaten

O 483
Doornsteeg, fase 3
T 627
Aarden wal Slichtenhorsterweg 67
T 628
Vandalismemeter
T 635
Terugkoppeling uitvoeringsprogramma Transitievisie Warmte
O 534
Beheerplan Kunstwerken
O 665
Evaluatie beleidsnota Woningsplitsing en kamerbewoning
O 295
Routekaart Nijkerk energieneutraal
O 383
Beheerplan Wegen 2019-2023
O 390
Beheerplan onderhoud gemeentelijke gebouwen 2019-2038
O 179
Integraal Veiligheidsplan

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2026

jan

feb

maa

apr

B&W

06-12-2022

Deadline aanleveren stukken bij griffie

13-12-2022

Raadscommissie

12-01-2023

Raadsvergadering

26-01-2023

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

25-11-2021 t/m 31-12-2022

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

02-12-2021 t/m 31-12-2022

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

31-12-2022

B&W

09-05-2023

Raadsvergadering

22-06-2023

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

31-05-2023

Raadsvergadering

29-06-2023

B&W

05-09-2023

Raadscommissie

12-10-2023

Raadsvergadering

26-10-2023

B&W

05-09-2023

Raadscommissie

12-10-2023

Raadsvergadering

26-10-2023

Raadsvergadering

14-12-2023

Raadscommissie

07-12-2023

Export LTA naar Excel