Inloggen

Resultaten

O 665
Evaluatie beleidsnota Woningsplitsing en kamerbewoning
O 295
Routekaart Nijkerk energieneutraal
O 383
Beheerplan Wegen 2019-2023
O 390
Beheerplan onderhoud gemeentelijke gebouwen 2019-2038
O 398
Evaluatie inzet jongerenloket
Attentie
O 179
Integraal Veiligheidsplan
O 238
Transitievisie Warmte
O 673
Sportnota
O 625
Regiovisie Jeugdhulp FoodValley
O 404
Beheerplan havens

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2026

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

31-05-2023

Raadsvergadering

29-06-2023

B&W

05-09-2023

Raadscommissie

12-10-2023

Raadsvergadering

26-10-2023

B&W

05-09-2023

Raadscommissie

12-10-2023

Raadsvergadering

26-10-2023

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

05-12-2023

Raadsvergadering

14-12-2023

Raadscommissie

07-12-2023

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

30-09-2024

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

31-10-2024

Raadscommissie

14-11-2024

Raadsvergadering

28-11-2024

B&W

09-09-2025

Raadscommissie

09-10-2025

Raadsvergadering

23-10-2025

Export LTA naar Excel