Inloggen

Resultaten

O 529
Beleidsplan Openbaar Groen
O 530
Beleidsplan Speelruimteplan
M 432
Haalbaarheidsonderzoek zon op locatie voormalig zwembadterrein bij Luxool
O 535
Woningbouwprogrammering
T 604
Gevoelige uitvoeringskeuzes (begraafplaatsen)
Attentie
T 336
Jaarlijkse rapportage voortgang uitvoering Routekaart Nijkerk energieneutraal
O 520
Regiovisie Ondersteuning met noodzakelijk verblijf (regio Amersfoort)
T 574
Programmabegroting (doelmatigheid en doeltreffendheid)
Attentie
M 578
Mobiele Camera Unit
Attentie
O 579
Jaarverantwoording Kinderopvang

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

B&W

21-06-2022

Raadscommissie

08-09-2022

Raadsvergadering

22-09-2022

B&W

21-06-2022

Raadscommissie

08-09-2022

Raadsvergadering

22-09-2022

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

23-06-2022

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

23-06-2022

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

23-06-2022

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

30-06-2022

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

30-06-2022

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

30-06-2022

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

30-06-2022

Raadsinformatiebrief

30-06-2022

Export LTA naar Excel