Inloggen

Resultaten

M 1
Raadsvoorstellen vanuit Regio FoodValley
Alert
O 384
Ontwikkeling Oude Barneveldseweg, Nijkerk
O 454
Kaderstelling nieuw dorpshuis centrum Hoevelaken
M 482
Bescherming Covid-19
Afgedaan
O 315
PDV-beleid Regio FoodValley (geactualiseerd)
Afgedaan
P 363
2e Bestuursrapportage 2020
Afgedaan
O 460
Ontwikkelbeeld 2030-2040 Regio Amersfoort
O 403
Visie op de vrijetijdseconomie 2021-2030
T 414
Kaderstelling ontwikkeling Oude Barneveldseweg, Nijkerk
Afgedaan
O 479
Vaststellen Verordening OZB 2021
Afgedaan

dec

2021

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

Raadscommissie

03-12-2020 (Afgedaan)

Raadsvergadering

10-12-2020 (Afgedaan)

Raadscommissie

07-10-2021

Raadsvergadering

14-10-2021

Raadscommissie

03-12-2020 (Afgedaan)

Raadsvergadering

28-01-2021

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

03-12-2020

Raadscommissie

07-12-2020 (Afgedaan)

Raadsvergadering

10-12-2020 (Afgedaan)

Raadsvergadering

10-12-2020 (Afgedaan)

Raadscommissie

07-12-2020 (Afgedaan)

Raadscommissie

07-12-2020 (Afgedaan)

Raadsvergadering

10-12-2020 (Afgedaan)

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

18-01-2021

Raadscommissie

11-03-2021

B&W

11-05-2021

Raadscommissie

10-06-2021

Raadsvergadering

24-06-2021

B&W

08-12-2020 (Afgedaan)

Raadscommissie

11-02-2021

Raadsvergadering

18-02-2021

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

13-02-2020 t/m 10-12-2020 (Afgedaan)

Raadsvergadering

10-12-2020 (Afgedaan)

Export LTA naar Excel