Inloggen

Resultaten

O 497
Verordening Bekostiging Leerlingenvervoer gemeente Nijkerk 2022
Afgedaan
O 580
Advies aanwijzing lokale publieke media-instelling
Afgedaan
O 78
Subsidie- en tarievenbeleid
Afgedaan
O 315
PDV-beleid Regio FoodValley (actualisatie 2020-2025)
Afgedaan
O 520
Regiovisie Ondersteuning met noodzakelijk verblijf (regio Amersfoort)
O 531
Hondenbeleid
O 551
Woningbouw Bruins Slotlaan 76 e.o., Nijkerk
O 552
Beeldkwaliteitsplan Buitengebied
Afgedaan
T 590
Ontwikkeling woningbouw Bruins Slotlaan 76 en omgeving (verslag gesprekken)
Afgedaan
O 91
Havenkom, fase 1A

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

B&W

07-09-2021 (Afgedaan)

Beeldvorming

30-09-2021 (Afgedaan)

Raadscommissie

07-10-2021 (Afgedaan)

Raadsvergadering

14-10-2021 (Afgedaan)

B&W

07-09-2021 (Afgedaan)

Raadsvergadering

14-10-2021 (Afgedaan)

Raadscommissie

09-09-2021 (Afgedaan)

Raadsvergadering

23-09-2021 (Afgedaan)

Raadscommissie

09-09-2021 (Afgedaan)

Raadsvergadering

23-09-2021 (Afgedaan)

Raadscommissie

09-09-2021 (Afgedaan)

Raadsvergadering

23-09-2021 (Afgedaan)

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

30-06-2022

Raadscommissie

09-09-2021 (Afgedaan)

Raadscommissie

20-01-2022

Raadsvergadering

24-02-2022

Raadscommissie

10-02-2022

Raadsvergadering

23-09-2021 (Afgedaan)

Raadscommissie

09-09-2021 (Afgedaan)

B&W

12-04-2022

Raadscommissie

19-05-2022

Raadsvergadering

30-05-2022

Raadsvergadering

23-09-2021 (Afgedaan)

Raadscommissie

09-09-2021 (Afgedaan)

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

09-09-2021 t/m 10-09-2021 (Afgedaan)

B&W

14-09-2021 (Afgedaan)

Raadscommissie

07-10-2021 (Afgedaan)

Raadsvergadering

14-10-2021 (Afgedaan)

Deadline aanleveren stukken bij griffie

18-01-2022

Raadscommissie

10-02-2022

Raadsvergadering

24-02-2022

Export LTA naar Excel