Inloggen

Resultaten

O 397
Beleidsplan Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
Alert
M 445
Woonvisie gemeente Nijkerk 2020+ (niet-grondgebonden woningen)
Attentie Afgedaan
P 490
Voorjaarsnota 2021
Afgedaan
P 517
Jaarstukken 2020
Afgedaan
O 579
Jaarverantwoording Kinderopvang
Nieuw
O 78
Subsidie- en tarievenbeleid
O 520
Regiovisie Ondersteuning met noodzakelijk verblijf (regio Amersfoort)
O 531
Hondenbeleid
O 551
Kaderstelling woningbouw Bruins Slotlaan 76 e.o., Nijkerk
O 557
Rapport rekenkamercommissie over Schuldhulpverlening

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

B&W

07-09-2021

Raadsvergadering

14-10-2021

Raadscommissie

07-10-2021

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

01-07-2021

Raadsvergadering

01-07-2021 (Afgedaan)

Raadsvergadering

01-07-2021 (Afgedaan)

Raadsinformatiebrief

02-07-2021 (Afgedaan)

Raadsinformatiebrief

30-06-2022

B&W

06-07-2021 (Afgedaan)

Raadscommissie

09-09-2021

Raadsvergadering

23-09-2021

B&W

06-07-2021 (Afgedaan)

Raadscommissie

09-09-2021

Raadsvergadering

23-09-2021

B&W

06-07-2021 (Afgedaan)

Raadscommissie

09-09-2021

Raadsvergadering

23-09-2021

B&W

06-07-2021 (Afgedaan)

Raadsvergadering

23-09-2021

Raadscommissie

09-09-2021

Raadscommissie

08-07-2021 (Afgedaan)

Raadsvergadering

23-09-2021

Export LTA naar Excel