Inloggen
Vorige 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Resultaten

M 19
Ontwikkeling groene recreatieve zone
Alert
O 237
Vaststellen bestemmingsplan Nijkerkerveen, deelplan 1A en openen grondexploitatie
Alert
O 179
Integraal Veiligheidsplan 2019-2022
Alert
T 151
Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (uitkomsten fundamentele gedachtenwisseling)
Alert
T 152
Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (dekking kosten)
Alert
O 279
Kaderstelling ontwikkeling inbreiding Doornsteeg, Nijkerk
Afgedaan
O 295
Routekaart CO2 neutraal
T 84
Binnensportaccommodaties (nav rapport Rekenkamercommissie)
Afgedaan
O 300
Beleidskader rechtmatigheid en accountantscontrole 2018-2020
Afgedaan
T 286
Bereikbaarheidsagenda Regio FoodValley (2018-080)
Afgedaan

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2020

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2021

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

B&W

05-03-2019 (Afgedaan)

Commissie

11-04-2019 (Afgedaan)

Raadsvergadering

18-04-2019

B&W

12-03-2019 (Afgedaan)

Commissie

11-04-2019 (Afgedaan)

Raadsvergadering

18-04-2019

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

14-03-2019

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

14-03-2019

Commissie

14-03-2019 (Afgedaan)

Raadsvergadering

28-03-2019 (Afgedaan)

Beeldvorming

21-03-2019 (Afgedaan)

Commissie

13-06-2019

Raadsvergadering

27-06-2019

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

07-09-2017 t/m 28-03-2019 (Afgedaan)

Raadsvergadering

28-03-2019 (Afgedaan)

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

31-03-2019

Vorige 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Export LTA naar Excel