Inloggen

Resultaten

M 1
Raadsvoorstellen vanuit Regio FoodValley
Attentie Alert
O 483
Doornsteeg, fase 3
O 521
Governance FoodValley Jeugd
Afgedaan
O 177
Omgevingsvisie
P 355
Regio Foodvalley (planning & control cyclus)
P 356
Omgevingsdienst De Vallei (planning & control cyclus)
P 358
GBLT (planning & control cyclus)
O 463
Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Nijkerk 2017, vierde herziening Slichtenhorsterweg 41 (herinrichting perceel)
Afgedaan
O 502
Bestemmingsplan Binnenstad Nijkerk 2018 (eerste veegplan)
Afgedaan
O 503
Uitvoeringsplan Geweld in afhankelijkheidsrelaties
Afgedaan

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

apr

Raadscommissie

08-04-2021 (Afgedaan)

Raadsvergadering

22-04-2021 (Afgedaan)

Beeldvorming

01-04-2021 (Afgedaan)

Raadscommissie

14-04-2022

Raadsvergadering

28-04-2022

Raadscommissie

15-04-2021 (Afgedaan)

Raadsvergadering

22-04-2021 (Afgedaan)

Beeldvorming

01-04-2021 (Afgedaan)

B&W

06-04-2021 (Afgedaan)

Raadscommissie

20-05-2021

Raadsvergadering

27-05-2021

Beeldvorming

10-05-2021

B&W

29-06-2021

Raadscommissie

09-09-2021

Raadscommissie

10-03-2022

Raadsvergadering

24-03-2022

B&W

06-04-2021 (Afgedaan)

Raadscommissie

20-05-2021

Raadsvergadering

27-05-2021

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

01-10-2021

B&W

06-04-2021 (Afgedaan)

Raadscommissie

20-05-2021

Raadsvergadering

27-05-2021

B&W

06-04-2021 (Afgedaan)

Raadscommissie

20-05-2021

Raadsvergadering

27-05-2021

Raadscommissie

08-04-2021 (Afgedaan)

Raadsvergadering

22-04-2021 (Afgedaan)

Raadsvergadering

22-04-2021 (Afgedaan)

Raadscommissie

08-04-2021 (Afgedaan)

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

08-04-2021 (Afgedaan)

Export LTA naar Excel