Inloggen

Resultaten

O 417
Gemeentelijke adviescommissie voor de omgevingskwaliteit
P 516
2e Bestuursrapportage 2021
Afgedaan
O 525
Beheerplan Openbare verlichting
O 527
Beheerplan straatmeubilair en verkeersvoorzieningen
S 624
Sluiting testlocatie voor Covid-19
Afgedaan
O 182
Visie beheer Openbare Ruimte
O 423
Gemeentehuis
Alert
O 238
Transitievisie Warmte
O 567
Kaderstelling bouwplan Poort naar Hoevelaken
O 581
Bestemmingsplanherziening Slichtenhorsterweg 14 en naastgelegen perceel
Afgedaan

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

Raadscommissie

02-12-2021 (Afgedaan)

B&W

18-01-2022 (Afgedaan)

Deadline aanleveren stukken bij griffie

18-01-2022 (Afgedaan)

Raadscommissie

10-02-2022

Raadsvergadering

24-02-2022

Raadscommissie

02-12-2021 (Afgedaan)

Raadsvergadering

16-12-2021 (Afgedaan)

Raadsvergadering

16-12-2021 (Afgedaan)

Raadscommissie

02-12-2021 (Afgedaan)

Raadsvergadering

23-10-2025

Raadscommissie

09-10-2025

Raadsvergadering

16-12-2021 (Afgedaan)

Raadscommissie

02-12-2021 (Afgedaan)

Raadscommissie

09-10-2025

Raadsvergadering

23-10-2025

Antwoord op schriftelijke vragen

02-12-2021

Raadsinformatiebrief

06-12-2021 (Afgedaan)

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

30-06-2022

B&W

07-12-2021 (Afgedaan)

Deadline aanleveren stukken bij griffie

14-12-2021 (Afgedaan)

Raadscommissie

20-01-2022 (Afgedaan)

Raadsvergadering

27-01-2022

Beeldvorming

13-01-2022 (Afgedaan)

Raadscommissie

09-12-2021 (Afgedaan)

Raadsvergadering

16-12-2021 (Afgedaan)

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

30-09-2024

Raadsvergadering

16-12-2021 (Afgedaan)

Raadscommissie

13-12-2021 (Afgedaan)

B&W

06-09-2022

Deadline aanleveren stukken bij griffie

13-09-2022

Raadscommissie

06-10-2022

Raadsvergadering

20-10-2022

Raadscommissie

13-12-2021 (Afgedaan)

Raadsvergadering

16-12-2021 (Afgedaan)

Export LTA naar Excel