Inloggen

Resultaten

O 497
Verordening Bekostiging Leerlingenvervoer gemeente Nijkerk 2022
O 580
Advies aanwijzing lokale publieke media-instelling
O 78
Subsidie- en tarievenbeleid
O 315
PDV-beleid Regio FoodValley (actualisatie 2020-2025)
O 520
Regiovisie Ondersteuning met noodzakelijk verblijf (regio Amersfoort)
O 531
Hondenbeleid
O 551
Kaderstelling woningbouw Bruins Slotlaan 76 e.o., Nijkerk
O 552
Beeldkwaliteitsplan Buitengebied
T 590
Ontwikkeling woningbouw Bruins Slotlaan 76 en omgeving (verslag gesprekken)
Afgedaan
O 91
Havenkom, fase 1A

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

B&W

07-09-2021 (Afgedaan)

Beeldvorming

30-09-2021

Raadscommissie

07-10-2021

Raadsvergadering

14-10-2021

B&W

07-09-2021 (Afgedaan)

Raadsvergadering

14-10-2021

Raadscommissie

09-09-2021 (Afgedaan)

Raadsvergadering

23-09-2021

Raadscommissie

09-09-2021 (Afgedaan)

Raadsvergadering

23-09-2021

Raadscommissie

09-09-2021 (Afgedaan)

Raadsvergadering

23-09-2021

Raadscommissie

09-09-2021 (Afgedaan)

Raadsvergadering

23-09-2021

Raadsvergadering

23-09-2021

Raadscommissie

09-09-2021 (Afgedaan)

Raadsvergadering

23-09-2021

Raadscommissie

09-09-2021 (Afgedaan)

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

09-09-2021 t/m 10-09-2021 (Afgedaan)

B&W

14-09-2021 (Afgedaan)

Raadscommissie

07-10-2021

Raadsvergadering

14-10-2021

Raadscommissie

09-12-2021

Raadsvergadering

16-12-2021

Export LTA naar Excel