Inloggen
Vorige 1 3 4 5 6 7 8 9 ....... 13 14

Resultaten

M 13
Grip en inzicht budgetcyclus en -systematiek
Alert
M 18
Doorgaand verkeer Holkerweg
Alert
T 152
Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (dekking kosten)
Alert
P 142
Programmabegroting 2019-2022
Afgedaan
O 190
Actualisatie Integraal huisvestingsplan primair en voortgezet onderwijs (IHP)
Afgedaan
O 66
Jeugdprogramma: een kind- en gezinsvriendelijk gemeente Nijkerk 2018-2023
Afgedaan
O 216
Strategische beleidsvisie op Werk
Afgedaan
O 233
Openbare orde en veiligheid
Afgedaan
M 19
Ontwikkeling groene recreatieve zone
O 192
Ontwikkeling groene recreatieve zone
Afgedaan

nov

dec

2019

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2020

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2021

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

Raadsvergadering

01-11-2018 (Afgedaan)

B&W

06-11-2018 (Afgedaan)

Commissie

06-12-2018 (Afgedaan)

Raadsvergadering

13-12-2018 (Afgedaan)

B&W

06-11-2018 (Afgedaan)

Beeldvorming

29-11-2018 (Afgedaan)

Commissie

06-12-2018 (Afgedaan)

Raadsvergadering

13-12-2018 (Afgedaan)

B&W

06-11-2018 (Afgedaan)

Commissie

06-12-2018 (Afgedaan)

Raadsvergadering

13-12-2018 (Afgedaan)

Beeldvorming

08-11-2018 (Afgedaan)

Beeldvorming

14-11-2018 (Afgedaan)

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

31-01-2019

Beeldvorming

14-11-2018 (Afgedaan)

Vorige 1 3 4 5 6 7 8 9 ....... 13 14