Inloggen

Resultaten

M 1
Raadsvoorstellen vanuit Regio FoodValley
Alert
O 78
Subsidie- en tarievenbeleid
O 380
Woningbouw en woningbouwprogrammering
Afgedaan
O 305
Bouwplan Kerkplein, Nijkerk
Alert
O 423
Gemeentehuis
O 459
Vaststellen bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan De Hofstee, Doornsteeg
O 513
Toepassen gemeentelijke coördinatieregeling Slichtenhorsterweg 14 en naastgelegen perceel
O 309
Bestemmingsplan De Goede Woning, Nijkerkerveen
Afgedaan
P 355
Regio Foodvalley (planning & control cyclus)
P 356
Omgevingsdienst De Vallei (planning & control cyclus)

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

Beeldvorming

04-02-2021 (Afgedaan)

Raadscommissie

11-02-2021 (Afgedaan)

B&W

06-04-2021

Raadscommissie

20-05-2021

Raadsvergadering

27-05-2021

Beeldvorming

04-02-2021 (Afgedaan)

B&W

09-02-2021 (Afgedaan)

Raadscommissie

11-03-2021

Raadsvergadering

25-03-2021

Beeldvorming

04-03-2021

B&W

09-02-2021 (Afgedaan)

Raadscommissie

11-03-2021

Raadsvergadering

25-03-2021

B&W

09-02-2021 (Afgedaan)

Raadscommissie

11-03-2021

Raadsvergadering

25-03-2021

B&W

09-02-2021 (Afgedaan)

Raadsvergadering

25-03-2021

Raadscommissie

11-02-2021 (Afgedaan)

Raadsvergadering

18-02-2021 (Afgedaan)

Raadscommissie

11-02-2021 (Afgedaan)

Raadsvergadering

18-02-2021 (Afgedaan)

B&W

06-04-2021

Raadscommissie

20-05-2021

Raadsvergadering

27-05-2021

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

01-10-2021

Raadscommissie

11-02-2021 (Afgedaan)

Raadsvergadering

18-02-2021 (Afgedaan)

B&W

06-04-2021

Raadscommissie

20-05-2021

Raadsvergadering

27-05-2021

Export LTA naar Excel