Inloggen

Resultaten

M 1
Raadsvoorstellen vanuit Regio FoodValley
Alert
P 363
2e Bestuursrapportage 2020
P 388
De Valleihopper (planning & control cyclus)
Afgedaan
P 362
Programmabegroting 2021-2024
Afgedaan
O 467
Transformatieplan Sociaal Domein en overzicht Taskforce Bezuinigingen
Afgedaan
O 481
Afhechten Samen aan Zet
Afgedaan
O 238
Warmteverkenning en - visie
P 359
VGGM (planning & control cyclus)
M 374
Gemeentehuis
Afgedaan
O 426
Beleid aan huis gebonden beroepen
Afgedaan

nov

dec

2021

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

B&W

03-11-2020 (Afgedaan)

Raadsvergadering

10-12-2020

Raadscommissie

07-12-2020

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

03-11-2020 (Afgedaan)

Raadsvergadering

12-11-2020 (Afgedaan)

Raadscommissie

05-11-2020 (Afgedaan)

Raadsvergadering

12-11-2020 (Afgedaan)

Raadscommissie

05-11-2020 (Afgedaan)

Raadscommissie

05-11-2020 (Afgedaan)

Raadsvergadering

12-11-2020 (Afgedaan)

Raadscommissie

09-11-2020 (Afgedaan)

Raadscommissie

10-06-2021

Raadscommissie

11-11-2021

Raadsvergadering

25-11-2021

Raadscommissie

09-11-2020 (Afgedaan)

Raadsvergadering

12-11-2020 (Afgedaan)

B&W

05-01-2021

Raadscommissie

11-02-2021

Raadsvergadering

18-02-2021

B&W

06-04-2021

Raadscommissie

20-05-2021

Raadsvergadering

27-05-2021

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

09-11-2020

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

09-11-2020 (Afgedaan)

Export LTA naar Excel