Inloggen
Vorige 1 3 4 5 6 7 8 9

Resultaten

O 81
Omgevingswet
Alert
M 13
Grip en inzicht budgetcyclus en -systematiek
Alert
T 103
Ondersteuning financiële voorlichting van kinderen en jongeren
Alert
T 152
Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (dekking kosten)
Alert
T 24
2e Bestuursrapportage 2016 (nieuwe zwembad: (financiële) kwartaalrapportage)
Attentie Afgedaan
O 201
Uitvoering motie n.a.v. vaststellen bestemmingsplan Nijkerkerveen-Holkerveen in relatie tot deelplan 1A Nijkerkerveen
O 202
Openen grondexploitatie Nijkerkerveen, deelplan 3a (Laakweg 32, 40, 48)
O 162
Kredietaanvraag Dorpsplein Nijkerkerveen
Afgedaan
O 193
Jaarstukken 2017
Afgedaan
O 45
Menukaart Regio FoodValley

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2019

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2020

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2021

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

Beeldvorming

11-10-2018

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

01-07-2018 (Afgedaan)

B&W

03-07-2018 (Afgedaan)

Commissie

06-09-2018

Raadsvergadering

20-09-2018

B&W

03-07-2018 (Afgedaan)

Commissie

06-09-2018

Raadsvergadering

20-09-2018

Raadsvergadering

05-07-2018 (Afgedaan)

Raadsvergadering

05-07-2018 (Afgedaan)

B&W

10-07-2018 (Afgedaan)

Raadsvergadering

20-09-2018

Vorige 1 3 4 5 6 7 8 9