Inloggen
Vorige 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Resultaten

O 133
Herijking parkeerbeleidsplan
Afgedaan
S 349
Onderhoud openbare ruimte
Afgedaan
S 351
Inzet van buurtsportcoaches
Afgedaan
S 352
Gevolgen uitspraak Programma Aanpak Stikstof
Afgedaan
O 187
Detailhandelsstructuurvisie Nijkerk (actualisatie)
O 348
Bestemming opbrengst verkoop aandelen ARN
M 130
Onderdeel parkeren, van motie: Uitwerking motie 30 maart 2017 n.a.v. samenhangend plan Visie Aantrekkelijk Nijkerk
Attentie Afgedaan
O 296
Regionale Energie Strategie (RES)
O 333
Vaststellen bestemmingsplan Buitengebied 2017, herziening Slichtenhorsterweg 65 Nijkerk
Afgedaan
O 344
Vaststellen bestemmingsplan Schoenlapperweg 13-13a, Nijkerkerveen
Afgedaan

okt

nov

dec

2020

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2021

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

Raadsvergadering

17-10-2019 (Afgedaan)

Raadscommissie

03-10-2019 (Afgedaan)

Antwoord op schriftelijke vragen

28-08-2019 t/m 09-10-2019 (Afgedaan)

Antwoord op schriftelijke vragen

09-09-2019 t/m 09-10-2019 (Afgedaan)

Antwoord op schriftelijke vragen

09-09-2019 t/m 14-10-2019 (Afgedaan)

B&W

15-10-2019 (Afgedaan)

Raadscommissie

14-11-2019

Raadsvergadering

21-11-2019

Beeldvorming

07-11-2019 (Afgedaan)

B&W

15-10-2019 (Afgedaan)

Raadsvergadering

21-11-2019

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

17-10-2019 (Afgedaan)

Beeldvorming

17-10-2019 (Afgedaan)

Beeldvorming

12-12-2019

B&W

31-03-2020

Raadscommissie

14-05-2020

Raadsvergadering

28-05-2020

Raadsvergadering

17-10-2019 (Afgedaan)

Raadsvergadering

17-10-2019 (Afgedaan)

Vorige 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Export LTA naar Excel