Inloggen
Vorige 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Resultaten

T 261
Visievorming Paasbos
Alert
O 198
Ontwikkelingsvisie Hoevelakense Bos
Afgedaan
S 272
Openbare toiletten in de stads- en dorpskernen
Afgedaan
P 220
Regio FoodValley (kaderbrief, jaarstukken, begroting en voortgangsrapportage)
Alert
P 221
Regio De Vallei (kaderbrief, jaarstukken, begroting)
Alert
O 230
Kaderstelling ontwikkeling De Goede Woning, Nijkerkerveen
Alert
O 276
Startbesluit Toepassing coördinatieregeling ten behoeve van de bouw van de BSO en KDV Doornsteeg fase 2
O 178
Strategische Agenda Regio Amersfoort
Alert
O 188
Landschapsontwikkelingsplan
Afgedaan
O 236
Uitvoeringsprogramma (incl. begrotingswijziging)
Afgedaan

2019

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2020

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2021

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

Beeldvorming

10-01-2019 (Afgedaan)

Commissie

17-01-2019 (Afgedaan)

Raadsvergadering

31-01-2019 (Afgedaan)

Antwoord op schriftelijke vragen

29-11-2018 t/m 11-01-2019 (Afgedaan)

B&W

15-01-2019 (Afgedaan)

Commissie

14-02-2019

Raadsvergadering

21-02-2019

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

01-04-2019

B&W

09-04-2019

Commissie

16-05-2019

Raadsvergadering

27-05-2019

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

01-10-2019

B&W

15-01-2019 (Afgedaan)

Commissie

14-02-2019

Raadsvergadering

21-02-2019

Aanbieden stukken aan de raad/raad informeren

01-04-2019

B&W

09-04-2019

Commissie

16-05-2019

Raadsvergadering

27-05-2019

B&W

15-01-2019 (Afgedaan)

Commissie

14-02-2019

Raadsvergadering

21-02-2019

B&W

15-01-2019 (Afgedaan)

Raadsvergadering

21-02-2019

Commissie

17-01-2019 (Afgedaan)

Commissie

14-02-2019

Raadsvergadering

21-02-2019

Raadsvergadering

27-06-2019

Commissie

17-01-2019 (Afgedaan)

Raadsvergadering

31-01-2019 (Afgedaan)

Commissie

17-01-2019 (Afgedaan)

Raadsvergadering

31-01-2019 (Afgedaan)

Vorige 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12